En sund församling – steg för steg (Mark Dever) – Ny bok på svenska

Idag släpper förlaget Reformedia boken “En sund församling – steg för steg” av Mark Dever. Denna bok som har skapat lite av en reformation runt om i världen finns nu äntligen på svenska. Boken kan köpas här.

”En sund församling är en gemenskap som mer och mer återspeglar Guds karaktär såsom den har uppenbarats i Guds ord – Bibeln.” Så beskriver pastor Mark Dever sin vision för den lokala församlingen, och presenterar därefter nio kännetecken på en sund församling.

Han gör inga anspråk på att presentera alla kännetecken på en sund församling, men säger samtidigt att om de nio kännetecken som läggs fram här är bibliska, ja då gäller de för alla Kristi församlingar. Så frågan är: Är den här boken trogen Guds Ord? Och i så fall: Vad gör du av det?

Mark Dever är pastor i Capitol Hill Baptist Church i Washington D.C., och leder samtidigt arbetet i organisationen 9Marks som vill ge ”en biblisk vision och praktiska redskap för att Gud ska få ära bland folk och nationer genom sunda församlingar”. Mark Dever är också en av initiativtagarna och ledarna för Together for the Gospel.

Ingen är kristen i isolation från församlingen, och det är den lokala församlingen som har det långsiktiga uppdraget att predika Guds ord och forma lärjungar. Hur våra församlingar mår och vad det innebär att vara medlem är därför frågor som varje kristen – oavsett om man är ledare eller inte – med nödvändighet behöver brottas med. En sund församling – steg för steg är en bok som både utmanar och erbjuder verktyg för denna brottningskamp, för enskilda medlemmar och församlingar.
Jacob Rudolfsson biträdande generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen

Har du inte slutat att hoppas på församlingen, ja då ska du låta dig utmanas av En sund församling – steg för steg. Jag tror definitivt att Mark Dever har något angeläget att säga till kyrkan i Sverige idag. Med sin bibliska och Gudsförhärligande vision ger han nycklar för sunda och levande församlingar i framtidens Sverige.
Daniel Norén pastor i en församlingsplantering i Bergsjön, Göteborg, och tidigare missionär i Mellanöstern och Nordafrika

I denna video förklarar Mark Dever bakgrunden till de nio kännetecknen på en sund församling:

VARFÖR DESSA NIO SUNDHETSTECKEN?
Mark Dever – pastor och författare
Jag kom på de “nio sundhetstecknen” för att det verkade så ovanligt med-
-mogna och växande kristna i församlingen. Det borde inte vara så.
Det borde ju vara normalt med växande kristna i församlingen.
Så jag började tänka och be över vad det är som egentligen pågår.
Jag skrev ner lite tankar om varför församlingarna inte har fler–
–normalt växande kristna.
Så jag kom på några saker som blev “Nio sundhetstecken på en församling”.
En biblisk uppfattning om lärjungaskap och tillväxt.
En del av detta är att definiera tydligt vad en kristen är och inte är.
Då kom jag in på medlemskap och disciplinering—vilka som ska in eller ut.
Och vad en kristen är, beror på vad man anser om evangeliet.
Så vad är evangeliet?
Och vad är omvändelse? Hur blir man en som tror detta?
Och hur evangeliserar man för att få in människorna i församlingen?
Och så förstås, bibelteologin: Vad är själva ramen för allt?
Allt detta kommer från Guds Ord. Vi tror att Bibeln är Guds Ord.
Så vi ska ägna oss åt bibelutläggande predikan. Vi samlas och hör Guds Ord.
Ordets tjänare ska läsa, förklara, predika och tillämpa Gud Ord för oss.
Sedan behövs bibliskt ledarskap—för om man vill åstadkomma förändringarna–
–behövs stabila ledare med vishet, mod och ödmjukhet.
Dessa nio sundhetstecken är saker vi kan läsa om i Bibeln.
De kanske inte är så självklara—de har blivit ovanliga i församlingarna.
Andra är mer självklara. Men alla nio är livsviktiga för en sund församling.

“En sund församling – steg för steg” kan köpas här!