Be er Fader i himlen (John Piper, svensk text)

“Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Alltså: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna.” (Matteus 7:7-12)

Gud är oändligt stark och kan göra vad han vill. Gud är oändligt rättfärdig och gör endast vad som är rätt. Gud är oändligt god och allt han gör är fullkomligt gott. Gud är oändligt vis och vet alltid precis vad som är rätt och gott. Gud är oändligt kärleksfull och höjer den eviga glädjen för dem han älskar så högt det går, i all hans styrka, rättfärdighet, godhet och vishet. Med dessa sanningar i åtanke är Guds frikostiga inbjudningar att be honom om goda saker, med löfte om att han ska ge dem, ofattbart underbara.

 

 

När du stannar upp och reflekterar en stund-
-över att Gud är oändligt stark och kan göra allt vad Han vill.
Och att Gud är oändligt rättfärdig och endast gör vad som är rätt.
Att Gud är oändligt god och därför alltid gör det som är gott.
Att Gud är oändligt vis och vet exakt vad som är gott och rätt.
Att Gud är oändligt kärleksfull, och all Hans starkhet, rättfärdighet-
-och godhet, och all Hans visdom verkar för att öka Hans älskades glädje-
-så mycket som möjligt för evigt.
Tänk på detta, att denne Gud generöst erbjuder dig att be Honom-
-om saker, och lovar att ge goda gåvor – det är otroligt!
Det betyder även att en av de akut…
…svåraste tragedierna i församlingen är hur lite man vill be.
Nästan vad som helst kan ta oss bort ifrån det här.
Det är som om Gud höll den mest storslagna banketten någonsin…
…sände ut fria inbjudningar att komma och äta, och vi svarar:
“Jag har nyss köpt en åker och behöver inspektera den.”
“Jag har nyss köpt fem par oxar och måste inspektera dem först.”
“Jag har nyss gift mig och kan inte komma.”
Märkligt!
Min bön nu i början av detta år är att Gud ska ta denna bibeltext-
-med ord från Jesu mun och använda den tillsammans med annat i ditt liv-
-och få vår församling att vilja be som aldrig förr!
Det ska stiga upp inom er, inte befallas ovanifrån, utan inifrån.
En stark dragning till att be. Detta är min bön. Låt oss böja oss.
Fader, detta vill jag med detta budskap, vad jag längtar efter att vi-
-ska uppleva nu och in i året. Låt det stiga upp inombords-
-en stark drivkraft till att be – ensamma i kammaren, bilen, kontoret-
-familjen, bönegruppen, bönemötena, och hela församlingen.
Jag bönar och ber till Dig att utgjuta det Sakarja lovade.
Utgjut en nådens och bönens Ande över oss!
Jag ber i Jesu namn, amen.
I detta ord från Jesus, i verserna 7-11 i Matteus 7, ser jag åtta-
-ord som uppmuntrar till bön.
Jag ska bara gå igenom och visa hur Jesus säger: “Kom! Be!”
“Be till Min Fader! Be till Min Fader!”
Detta är åtta ord som uppmuntrar till bön och jag hoppas att-
-de tillsammans ska uppväcka dig. Om den första inte gör det-
-så kommer den andra, om den andra inte gör det, kommer den tredje-
-om den tredje inte gör det, kommer den fjärde, och den femte, o.s.v.
När jag kommer till åtta hoppas jag de räcker för att du ska säga:
“Okej, Jesus, jag fattar! Du vill att jag ska be, detta är stort!”
Det är första steget. Det andra är kort i slutet av predikan-
-en fråga: “Vad betyder egentligen de här löftena?”
“Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas.”
Vad är det vi får, finner och dörren som öppnas? Får jag vad jag vill?
Uppmuntran nr. 1 av 8…
Han bjuder oss tre gånger till att be.
Eller – detta inte som en börda – men Han befaller oss att be!
1. Be och ni ska få; 2. Sök och ni ska finna; 3. Bulta så öppnas det.
Sedan upprepar Han löftena: alla som ber, får; alla som söker, finner-
-och för den som bultar ska dörren öppnas.
Genom att upprepa be, sök och bulta, visar Han dess allvar!
“Jag menar detta, Jag vill verkligen att du tar detta erbjudande!”
“Be er Fader för det du behöver. Sök Fadern för det du behöver.”
“Bulta på dörren för att få den hjälp du behöver från Gud.”
“Jag bjuder dig tre gånger, jag vill verkligen att du åtnjuter detta.”
Därför sa Han inte bara “be”, utan även “sök, bulta”.
Tre gånger, upprepning, “Jag menar verkligen det här!”
Nr. 2: Något ännu större än tre inbjudningar till att be-
-är de sju löftena i texten om att Han kommer svara med att ge goda saker.
I verserna 7-8 finns sex av dem, och i vers 11 kommer det sjunde.
“Be och (1) ni ska få, sök och (2) ni ska finna, bulta och (3) dörren ska”-
-“öppnas för er. Ty den som ber han (4) får, och den som söker”-
-“han (5) finner, och för den som bultar (6) ska dörren öppnas.”
Sedan kommer det sjunde löftet i vers 11: “hur mycket mer skall då inte”-
-“er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.”
Sju löften: ni ska få, ni ska finna, det ska öppnas. Den som ber får-
-den som söker finner, den som bultar öppnas dörren för, och er Fader-
-ska ge det som är gott.
Det här är en generös lista av löften!
Poängen är givetvis att du ska bli uppmuntrad av Herren Jesus till att be.
Det här är Jesus, som talar genom min mun till er: “Jag vill att ni ber!”
“Jag har saker till er, Jag ger er ett sjufaldigt löfte.”
“Gå ner på knä och vädja om vad ni behöver, Jag ger er det som är gott!”
Bli uppmuntrad till att be. Be ofta, regelbundet, och med tilltro i år.
Nr. 3: Jesus uppmuntrar oss att be, inte bara med inbjudningar och löften-
-utan också genom att säga att Gud Fadern är olika tillgänglig.
Jag tror Han försöker säga nåt med “be, sök, bulta”.
Varför just dessa tre? Jag tror Han har ett syfte.
Han säger inte “be, be, be”; “sök, sök, sök” eller “bulta, bulta, bulta”-
-utan “be, sök, bulta”. Vad menar Han med det?
Om du är ett barn som är hemma med sin pappa och behöver något-
-så finns det tre sätt att fråga på.
Om han står precis bredvid dig – hans närvaro är tydlig och ohindrad-
-så säger du “Pappa, hjälp mig!”
Men om han inte är i rummet och du behöver hans hjälp-
-så går du och söker upp honom, och sedan ber du om hjälp.
Men så kanske dörren är stängd och han talar med mamma i sovrummet-
-eller han kanske snarkar därinne… han är iallafall bakom dörren.
Texten säger: det är okej – knacka!
Pappa är i arbetsrummet. Knack, knack. “Kom in!”
“Pappa, kan du hjälpa mig?”
Jag tror poängen är att vi upplever Gud som olika mycket närvarande.
En del känner att Gud är riktigt nära. “Det var en underbar tillbedjan”-
-“och jag känner en god gemenskap med Gud just nu!”
För andra känns Han inte närvarande, och för andra är dörren helt stängd.
Nu säger Jesus till alla, oavsett vilken tillgänglighet ni upplever-
-att ni ska komma fram! “Kom! Om Han är vid dig, fråga Honom!”
“Om Han är borta, gå och leta! Han är där!”
“Om ni måste komma igenom porten, knacka! Han kan öppna alla dörrar!”
“Han kommer att öppna.” Detta är en stark uppmuntran för mig.
Oavsett hur tillgängligt det känns, är det aldrig omöjligt att nå Honom.
Fjärde uppmuntran: Lägg märke till “var och en” i vers 8.
Han uppmuntrar oss genom att tydliggöra att var och en som ber, han får.
“Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner”-
-“och för den som bultar skall dörren öppnas.”
Visst, när Han säger “var och en”, talar Han om Sina barn.
Texten säger ju: “…ska då inte ER Fader i himlen…”
Han talar om Guds barn. Inte de som gett kalla handen åt Jesus!
Ni vet från Johannesevangeliet 1 hur man blir Guds barn, va?
Joh 1:12 “Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn.”
Vi vet alltså vilka Guds barn är. Det är de som möter Jesus-
-och säger “Ja! Det här är min Frälsare och Herre!”
“Jag tar emot Dig i mitt liv, var allt för mig!”
Men de som säger: “Nej, tack. Jag bestämmer över mitt eget liv, stick iväg!”
Dessa inbegrips inte här.
Så låt allt detta landa på Guds barn i detta rum – och de som inte är det-
-hoppas jag dras in. Men även barn kan känna att de inte kan komma.
“Jag kan inte komma, så som jag levde förra året!”
“Inte efter det utbrottet jag fick mot min fru häromkvällen.”
“Jag är en nolla och kan inte komma in i Guds närvaro.”
När texten säger “var och en” menar Han alla barn.
Du med tro som ett senapsfrö som är färdigt att mosas av Djävulen: Kom!
Var och en som ber, varenda litet barn, varenda olydigt barn: Kom!
Han visar inte bort Sina barn, de är alla välkomna.
Luther, klumpig och spydig som han var, kände människonaturen mycket väl.
Det krävs mycket nåd för att gilla Martin Luther…
…eller kanske mycket synd för att gilla Martin Luther!
Han sa iallafall detta om vår text:
“Jesus vet att vi är blyga och känner oss ovärdiga att komma inför Gud.”
“Vi tänker att Gud är så stor, och vi är så små, att vi inte vågar be.”
“Därför vill Kristus locka ut oss från vår blyghet, ta bort våra tvivel”-
-“och få oss att gå fram, med förtroende och mod!”
Amen, Martin Luther, det är exakt vad Jesus vill göra för alla Guds barn.
Nr. 5. Jag ska säga det ut tydligt.
När vi kommer till Gud genom Jesus kommer vi till vår Fader.
Vers 11: “Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket”-
-“mer ska inte er Fader i himlen ge det som är gott åt de som ber honom.”
“Fader” var inte bara ett ord Jesus slängde ur sig hur som helst!
Det är en av de största sanningarna i universum-
-att syndiga människor kan få räkna Gud som Fader.
Det här betyder otroligt mycket. Han kommer aldrig någonsin-
-ge oss något som är dåligt för oss.
Aldrig! Han är vår Fader.
Detta leder oss till nr. 6 som gäller för alla tider.
Jag har inte levt alla tider, men detta känns speciellt för vår tid.
Många av er tänker ju kanske: “Detta är inte vad Fader betyder för mig!”
“Jag knackade och Han sa ‘Stick iväg med dig!'”
Jag talade nämligen med en person som inte kunde sätta ord på sin smärta.
Jesus känner till detta mycket mer än du och jag! Och vad gör Han?
Det här är så viktigt. Nr. 6: Jesus uppmuntrar oss till bön-
-genom att visa att vår himmelske Fader är bättre än vår jordiska far.
Han kommer mycket mer säkert ge oss det goda!
Vår himmelske Fader har ingen ondska, andra fäder är fulla av ondska!
Alla behöver höra detta: Fäder, fruar, barn, vuxna barn!
Låt oss läsa vers 11 noga.
“Om ni som är onda…” Det här är ganska förolämpande.
Rakt på, som Jesus alltid är. Tänk er Johannes, “kärlekens apostel”-
-säga: “Säg inte så till mig!”
“Om ni som är onda…” Johannes, Petrus, Jakob, Matteus, Bartolomeus…
“Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer”-
-“skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.”
Bibeln jämför ofta mänskligt faderskap och Guds faderskap.
Bibeln visar också ofta skillnaden mellan mänskligt och gudomligt faderskap.
Hebréerbrevet 12 är ett ställe.
“Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd”-
-“men Gud gör det till vårt verkliga bästa.” Det är ett av många exempel.
Bibeln är inte omedveten om denna smärta och verklighet i världen.
Alla mänskliga fäder är onda! Vi alla!
Jesus går vidare från uppmuntran i att vi har en Fader i Himlen.
Han säger att vi har en perfekt Fader, i motsats till alla fäder.
Om ni alltså har den allra bästa Fadern, har ni bara gott att vänta er!
Gud är myriader gånger bättre än er gode far.
Jag frestas att ställa mig med näsan mot väggen för att visa skillnaden…
Skillnaden mellan en god fader och en dålig fader är så här liten.
Skillnaden mellan Gud och den bäste fadern är oändlig!
Om du tycker det är långt mellan din far och den du hade önskat dig…
…men den skillnaden är mindre än den mellan Gud och den bäste fadern.
Begränsa inte er förståelse av Guds faderskap genom er egen far-
-oavsett hur god eller ond denne varit.
Nej, gläds åt att Gud inte har någon av din fars synder.
Inte heller hans svagheter, begränsningar eller egenheter.
Poängen är att även fallna fäder ger goda gåvor. Vanligtvis.
Trots synden är fäder över världen i regel måna om sina barns goda.
“Bråkar du med mitt barn får du med mig att göra!”
Så känner de flesta fäder, oavsett om de syndar eller ej.
Detta talar Jesus om.
Om din fader, trots att han är syndare, vet att göra gott för sitt barn-
-tänk bara på hur mycket mer er fullkomlige, himmelske Fader-
-är ivrig att göra gott för Sina barn. Låt detta sjunka in!
Jesus talar till de som har ofullkomliga fäder för att ge hopp i bön.
Han försöker ge 40 år gamla barn, med fruktansvärda minnen-
-ett stort hopp för att er himmelske Fader är myriader gånger bättre!
Vill ni bara lyssna på Honom, och tro Honom?
Han vill att ni ber, fulla av hopp om att Fadern i Himlen hör er.
Jag ska inte gå till nr. 7 än, men det här är en uppmuntran utifrån 6:an.
Han säger att lärjungarna är onda. Han förutsätter det för att Han har-
-en realistisk syn på människans natur, att den är fallen.
Det här är Jesu syn på arvsynden.
Han menar inte att lärjungarna är onda och resten är goda.
“Ni, och alla andra, är döda i era överträdelser tills Jag gör er levande.”
“Ni har synd i er, och ni är alla onda.”
Ni ser att “var och en” i vers 4 innefattar de onda barnen.
Anteckna till vers 4 att alla barnen faktiskt är onda!
Han säger till lärjungarna att be, och att de är onda!
Han säger: “Kom, alla mina barn! Onda, syndiga barn, kom!”
“Jag är Den ende ni kan komma till.”
Det här är kanske mest uppmuntrande av allt.
Det är inget konstigt när Jesus säger “ni är onda”.
“Jag vet att ni är nakna och hjälplösa. Men ni kan komma till Mig!”
“Kom till mig!”
Jag hoppas ni hör Hans inbjudan.
Nr. 7: Detta är också underförstått, men ni ser det.
Gud ger Sina barn goda gåvor då Han redan gett oss gåvan att bli Hans barn!
Så argumenterar inte Jesus, men det är underförstått här.
Augustinus sa: “Vad skulle Han nu inte ge till barnen, när de ber”-
-“när Han redan har gett oss gåvan att vara Hans barn!”
Gud kommer ut i en värld av upprorsmakare. “Gå iväg! Jag vill styra!”
“Jag vill inte ha Gud eller Jesus!” Så kuvar Han och adopterar oss fritt.
Han tar oss till Sitt hem och tvättar oss.
Skulle vi efter detta tvivla på att Han ger oss det vi ber om?
Om Han gett oss söners rätt… Joh 1:12.
“Men åt de som tar emot Kristus ger Han rätt att bli Guds barn.”
När Han gjort detta, varför skulle Han avvisa oss?
“Gå iväg, jag sitter och jobbar!”
“Jag valde inte att vara i Din familj – Du valde mig!”
Det är fantastiskt. Inga av mina barn valde att vara i min familj.
Ve mig, därför, om jag inte avbildar Gud för dem så gott jag kan!
Nr. 8: Det är underförstått att Kristi kors, Kristi död och blod-
-är grunden för alla svar på våra böner.
Var ser du korset i dessa verser?
Jag ser det i spänningen mellan onda barn och en helig Gud-
-som gör allt gott för dem istället för att skicka dem till Helvetet.
I vår ondska förtjänar vi Hans vrede. Joh 3:36.
Men Han ger oss inte vrede, utan goda gåvor om vi ber.
Det är något som inte tycks stämma… men Jesus har svaret på detta.
Det är Matt 20:28 “Människosonen kom inte för att bli tjänad”-
-“utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”
Vem behöver en lösen? Det är alla onda barn som behöver en lösen, eller hur?
Om jag inte har en lösen, kommer vreden ner över mig!
Men min skuld blir betald och vreden tas bort!
Nu är Fadern enbart nåd, och inte en vredesfylld Domare.
Han är en Fader med gåvor. Jesus, korset, är allt här.
Det står inte i varenda vers, man måste läsa evangelierna som en helhet!
Läs ända till slutet. Han dog för att göra bergspredikan möjlig.
Han är inte bara en etiklärare utan någon ställföreträdande försoning.
Jesus sa: “Människosonen kom inte för att bli tjänad”-
-“utan för att tjäna och ge Sitt liv för alla de onda barnen.”
Trots vår ondska kommer vi rakt till Hans rum och knackar-
-och förväntar oss ett leende istället för ett “Stick iväg, du är smutsig!”
Aldrig! Aldrig kommer Gud tala så till Sina barn, tack vare Kristus.
Han sa även detta i Matt 26:28: “Ty detta är mitt blod, förbundsblodet”-
-“som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse.”
Jesus talar här till apostlarna vid den sista måltiden.
Här sitter den onde Petrus, Jakob, Johannes, Matteus, Bartolomeus, Tomas…
De är onda och Han säger “Jag utgjuter Mitt blod till syndernas förlåtelse”-
-“så att det jag sa om att komma till Fadern kommer att bli verklighet!”
“Jag betalar för allt!” Så fungerar det.
Jag är glad att vi inte bara har Bergspredikan, då hade vi dött!
Men tillsammans med korset är detta så underbart!
Det är åtta uppmuntrande ord till att be.
Jesus vill att ni ber. Det är inte en tung börda utan en förmån-
-som endast blinda, onda barn flyr ifrån. Vi borde inte fly längre.
Nu slutar jag med den sista frågan jag nämnde.
Vad betyder dessa löften? “Be och ni ska få, sök och ni ska finna”-
-“bulta och dörren ska öppnas.”
“Alla som ber, får, alla som söker, finner…”
Vad betyder detta löfte?
Betyder det: “Allt ni ber om, vad och hur ni vill, ska ni få”?
Erfarenheten säger ju att detta inte är vad vi får.
Men det är inte ett bra sätt att avgöra textens betydelse.
Jag tror inte den betyder det.
Den betyder inte det, sett till texten. Den borde inte det, moraliskt sett.
Och ni skulle inte vilja att den betydde det!
Den borde inte betyda det, eftersom-
-om du, med ett ord, kunde få Gud att göra något, skulle du vara Gud!
Om du kan tala om för Honom vad Han ska göra, är du Gud.
Om du bestämmer över Gud, är du Gud!
Det är första skälet till att det inte borde betyda detta.
Gud är Gud och har rätt att vara Gud, och det är rätt att du inte är Gud.
Ve dig, därför, om alla dina böner blir besvarade.
För det andra skulle du inte vilja att det betyder detta.
Jag ska kanske skriva en artikel om vad som händer om presidenten-
-finner en man som får svar på alla sina böner.
Du skulle bli fraktad till Washington direkt.
“Du måste be detta om Irak, annars skjuter vi ihjäl dig.”
“Be detta, eller be detta istället! Be detta för Indonesien…”
“…det funkar inte.” Till slut säger du: “Jag är inte skapt för detta.”
“Endast Gud kan styra världen, jag kan inte det!”
Men då kanske du ska sluta vara så ivrig att alltid få bönesvar!
Du vill inte det. Du skulle bli krossad eller lönnmördad.
Allt detta är dock irrelevant, för det står inte så i texten.
Jag menar bara att du iallafall inte vill hamna i den tolkningen.
Men vad betyder texten? Det är frågan.
Den borde inte betyda att du får allt du ber om, och du vill inte det-
-men den betyder faktiskt inte heller det!
Här är min tredje, och sista, observation.
Det verkar ju för mig som att Jesus så noggrant säger:
“Om du har en son som ber om bröd, skulle du ju inte ge honom en sten!”
“Om han bad om fisk, skulle du inte ge honom en orm.”
Men hur är det då om barnet verkligen ber om en orm?
Det är tydligt utifrån denna text att Gud inte skulle ge detta.
Fäder ger inte giftormar till treåringar! Oavsett hur mycket han skriker-
-i djuraffären. “Får jag hålla i skallerormen? Den gör ett så sött ljud.”
“Du förstår inte! Svaret är nej, för att jag älskar dig.”
Jag kan ge fler exempel. Gud ger inte dåliga, skadliga saker.
Det här testar vår tro till gränsen.
För om du i efterhand inser vad som är bättre att be om, skulle du inte-
-ha bett om detta, utan det andra istället!
“Jag bad om helande!” – “Jag bad om ett jobb!” – “Ett lagat äktenskap!”
“Om jag ville ha detta skulle jag be om det, men jag ville inte!”
Det här prövar vår tro till gränsen.
Min teologi från alla delar i Bibeln är att Gud endast ger det som är gott-
-åt Sina barn. Punkt. Hur smärtsamt det än har varit!
Jag är djupt tacksam för den stabilitet det ger mitt liv-
-och hur många av er som omfamnat Guds suveräna nåd och godhet-
-har kunnat komma igenom några av de allra värsta situationerna.
Jag är så tacksam!
Avslutning. I sin helhet tror jag denna text betyder:
“Kom till Fadern, lita på att Jag är grunden för allting här.”
“Förmoda inte att exakt det du ber om kommer i uppfyllelse”-
-“men vet, att oavsett, bad du inte förgäves!”
Annars är denna text helt betydelselös, om bön är poänglös-
-om man inte får vad man ber om.
Om det står “Be er Fader och Han ska ge er goda gåvor”, och Jakob säger-
-att vi inte har det, eftersom vi inte ber.
Vi går miste om så mycket, för att vi inte ber!
Vi går miste om goda gåvor som Gud hade gett om vi hade bett.
Därför bjuder jag er att komma in och be detta år. Låt oss be.
Fader jag ber att det överallt skulle komma en ny, stark längtan-
-i oss alla, efter att be.
Att be hemma, i lägenheter, bilar, arbetsplatser, med äkta hälft, barn-
-rumskamrater, be på de 8 bönemöten som finns här varje vecka-
-morgon, kvällar, söndagar, och att be i hemgrupperna.
Gud, utgjut bönens Ande över denna plats, i Jesu namn, amen.
Översatt av evangeliecentrerat.se|Med tillstånd