Evangelisation: Att lära ut evangeliet med syftet att övertyga

Evangelisation: Att lära ut evangeliet med syftet att övertyga

Hur vet vi när vi ägnar oss åt evangelisation? Svaret beror på hur vi definierar evangelisation. Att definiera evangelisation på ett bibliskt sätt hjälper oss att anpassa hur vi evangeliserar, så att det stämmer överens med Skriften. Om vi inte är på det klara med vad biblisk evangelisation är kan det hända att det vi gör inte är att evangelisera.

För att ta ett exempel, det kan hända att en hemmafru som träffar en vän över en kopp kaffe evangeliserar, medan en briljant kristen apologet som talar inför tusentals människor i en kyrka inte gör det. Det är få som ser det på det sättet, men det beror på att vi har felaktiga uppfattningar om vad evangelisation är. Att försvara tron är en bra sak att göra, men det är lätt att ge ett försvar för kristendomen utan att förklara evangeliet – och vi kan inte evangelisera utan evangeliet.

Här är en definition som har varit till hjälp för mig i många år:

Evangelisation är att lära ut evangeliet med syftet att övertyga.

Låter det trivialt? Jag tror att de flesta förväntar sig mer av ett så viktigt teologiskt ord. Men denna definition, anspråkslös som den är, ger oss något mycket bättre att väga vår evangelisation mot än att räkna hur många som har gensvarat på en frälsningsinbjudan.

Så här kan man närmare utveckla min definition: Evangelisation är att lära ut (förmedla, proklamera, predika) evangeliet (budskapet från Gud som leder oss till frälsning) med syftet (hoppet, önskan, målet) att övertyga (förvissa, omvända).

Notera att definitionen inte kräver ett omedelbart yttre gensvar. Att gå nedför mittgången, räcka upp handen, eller till och med att be en bön kan vara tecken på att evangelisation har skett, men den typen av handlingar är inte vad evangelisation är. Notera också att om någon av de fyra komponenterna i definitionen saknas så ägnar vi oss förmodligen åt något annat än evangelisation.

Det finns mycket som är osunt i församlingen runtom i världen, på grund av att församlingar kallar sådant som inte är evangelisation för evangelisation. Undervisa därför tydligt om vad evangeliet är och vad som krävs av en person för att vända sig till Kristus.

Ha som syfte att övertyga, men att övertyga utan manipulation. Utelämna inte det som är svårt med det kristna livet (hur frestande det än må vara), förväxla inte mänskliga gensvar med Andens verk, och framförallt: ljug inte om resultaten. Akta dig för att kalla människor för kristna utan något bevis på att de verkligen är pånyttfödda och följer Jesus.

Identifiera frestelsen att offra bibliska principer för resultat och “framgång”. När jag ser mig omkring ser jag många exempel på obiblisk evangelisation. Ofta lär man inte ut evangeliet, och genom obibliska förklaringar urvattnar man den starka verkliga betydelsen av synd, död och helvete, eller förvirrar dem som uppriktigt söker efter sanning.

Löften om hälsa och välstånd bedrar de mest sårbara: de fattiga, missgynnade och sjuka. Och många församlingar erbjuder ett bekvämt och fördelaktigt “evangelium” utan kostnader, som inte återfinns någonstans i Skriften. Faktum är att evangeliet undermineras av det som Paulus kallar för “andra evangelium”, som inte är evangelium överhuvudtaget (Gal 1:6–7). Genom att tillgodose människors önskemål förmedlar församlingar att deras fokus är på icke-kristna, inte på att Gud ska förhärligas genom hans folks tillbedjan av honom.

Ofta blir gudstjänsten en arena för underhållning istället för en tid för tillbedjan. Jesus var engagerande, men aldrig underhållande: det är en enorm skillnad som har tappats bort i den moderna församlingen. Gårdagens påträngande försäljningsknep har ersatts med mer subtila självhjälpsmetoder.

Den här typen av saker är resultatet av världsliga frestelser som underminerar biblisk evangelisation.

Men det finns ett svar på sådana frestelser. Svaret är inte annorlunda mot vad det var på Paulus tid. Lösningen är att befästa evangeliecentrerad evangelisation efter bibliska principer i våra sinnen och hjärtan. Det är att lära sig hur man lär ut evangeliet med integritet och att påminna sig om det högre syftet – verklig frälsning.

I nästa artikel kommer jag omsorgsfullt att utveckla de fyra delarna av min definition: “att lära ut”, “evangeliet”, “syftet” och “övertyga”.

Anmärkning: Den här artikeln är ett utdrag från Mack Stiles bok “Evangelism: How the Whole Church Speaks of Jesus”.

Av J. Mack Stiles.

Copyright 2020 9Marks.  Used by permission. Website: www.9Marks.org