Evangelisation innebär ingen manipulation

Mark Dever pratar om den vanliga missuppfattningen att det är fel att påtvinga andra vår tro, och visar från Bibeln att vi inte på något sätt påtvingar någon någonting, utan vi förklarar helt enkelt evangeliet för andra och att det är Gud som skapar omvändelse i människors hjärtan.

Den förmodligen vanligaste invändningen mot evangelisation i dessa dagar
är “är det inte fel att påtvinga vår tro på andra?”
Vissa misstar sig att evangelisation är att att tvinga folk
och med tanke på hur evangelisation ibland utförs kan jag förstå det.
Vissa kan vara väldigt påstridiga,
men jag tror att när man förstår hur Bibeln presenterar evangelisation
så handlar det inte om att påtvinga din tro på någon.
Först av allt så uppfattar du den som övertygelser
som inte bara är åsikter utan fakta.
Så en kristen skulle aldrig kalla att dela evangeliet för ett påtvingande.
Jag skulle inte säga till piloten som flög mig hit från Washington
påtvingade sin kunskap om Orlandos flygplats på mig.
När han landade planet verkade alla nöjda
med hans kunskap om var flygplatsen var.
Vi landade mitt på landningsbanan.
Detta faktum är fakta, inte bara min eller hans, den finns.
För det andra så är dessa kunskaper inte bara dina, hur du uppfattar dem
eller ditt perspektiv på dem, att du har hittat på dem,
som i “så här gillar jag att tänka om Gud”.
Det är inte vad vi gör när vi delar evangeliet:
“Det är såhär jag ser det”, nej, nej, nej!
När vi lägger fram evangeliet presenterar vi det kristna evangeliet.
Vi lägger inte bara fram något som hjälpt Tom eller Sara.
Vi lägger fram något som är sant.
Det var inte du som kom på det och du har ingen auktoritet att ändra det.
Du skickar bara vidare en underbar rapport, underbara nyheter.
Slutligen om denna invändning mot den här missuppfattningen:
I biblisk evangelisation påtvingar vi inte något,
faktumet är att vi inte ens kan det.
Enligt Bibeln är evangelisation helt enkelt att dela de goda nyheterna.
Det är inte att garantera att den andre reagerar på rätt sätt,
men vi försöker, vi övertygar, vi önskar vi kunde,
men enligt Bibeln kan vi inte garantera att någon annan gensvarar positivt.
Enligt Bibeln kommer evangelisationens frukt från Gud.
Vi kan plantera fröet, men bara Gud kan ge liv och tillväxt.
Jag anspelar på 1 Kor 3:5–7, där Paulus skriver till korintierna:
“Vad är Apollos? Vad är Paulus?
Tjänare som har fört er till tro,
var och en med den uppgift som Herren har gett.
Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.
Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något,
utan bara Gud som ger växten.”
Så jag kan inte göra någon kristen.
Bibeln lägger fram det mänskliga problemet som ett så djupt att
ingen kan lösa det genom påtvingning.
Allt jag kan göra är att lägga fram de goda nyheterna korrekt,
leva ett kärleksfullt liv mot dem, be att Gud ska övertyga dem om deras synd,
försöka övertyga dem och be att Gud ska ge dem omvändelsens och trons gåva.
Sann, biblisk evangelisation innehåller till sin natur inget tvång.
utan bara förkunnelse och kärlek.
Vi ska presentera evangeliet för alla,
vi kan inte manipulera någon till att acceptera det.
Bibliska kristna vet att de inte kan tvinga någon till liv.

Publicerad med tillstånd av 9Marks
Copyright 2021 9Marks. Used by permission. Website: www.9Marks.org