Evangelisationskurser: en jämförelse

Evangelisationskurser: en jämförelse

Simply Christianity kan vara en god introduktion för personer som är helt obekanta med kristendomen. Men du behöver vara försiktig med att använda bibliska ord som ”tro”, eftersom kursen medvetet tycks undvika dem för att tala samma språk som kursdeltagarna. Det nyttigaste med denna kurs är lektionen om varför Bibeln är pålitlig och dess kompletterande information, även om Alpha också innehåller samma information.

Alpha är en lång kurs och skulle nog vara bättre för att lärjungaträna någon som redan är kristen. I slutet av den tredje av femton lektioner ber man deltagarna besluta sig att ta emot Jesus, men varken tro eller omvändelse diskuteras förrän fjärde lektionen. Det som oroar mig är att kursen verkar försöka invagga folk att bli kristna redan innan de vet ordet av vad som har hänt. Omvändelse och tro behandlas i förbifarten under rubriken ”Hur kan jag vara säker på min tro”, vilket tycks vara en underlig plats för att ta upp dem på. Då får omvändelse bara en mening, medan tro får omkring en sida. De flesta andra evangelistiska kurserna är mycket bättre på att förklara tydligt och rakt på sak att du måste omvända dig och tro för att bli kristen. Det andra jag oroar mig för är att kursen antar att alla deltagare har blivit kristna vid lektion 6. Vid det laget är nämligen målet att leda eleverna att fyllas av den helige Ande och tala i tungor på en helgretreat. Även om man skulle ha fördrag med den minst sagt diskutabla teologin under de passen, verkar det lite väl övermodigt att ta för givet att omvändelse har ägt rum bara efter sex veckor på en inledningskurs.

Coming Alive kommer inte vara till stor nytta för någon. Med tio pass är den för lång för att vara en evangelistisk kurs, och koncepten är ytterst förvirrande. Jesu ställföreträdande död tas upp, men bara som en aspekt av korset tillsammans med förebildsmodellen med flera. Kursen skulle direkt vara förvirrande för någon som inte redan var bekant med kristendomen. Första lektionen ber eleven delta i lite bibelteologi för att komma igång. Som sagt är väldigt lite av kursen egentligen evangelistisk. 70 procent av kursen antar att personen redan är frälst. Det betyder att om personen inte är omvänd efter tre veckor kommer resten av kursen vara ganska irrelevant.

När jag började läsa Discovering Christianity blev jag till en början eld och lågor. De första lektionerna var utmärkta och tog upp Kristi anspråk på att vara Gud och uppståndelsen. Tanken var att etablera Kristi auktoritet i elevernas sinnen. Men när kursen sedan skulle börja ta upp evangeliets centrala teman, gick allt upp i rök. Författarna var inte villiga att använda orden ”synd” eller ”omvändelse”. Jag förstår önskan att använda ord som är lättare att förstå, men att säga att vi ”inte har levt moraliska liv” och att vi ”inte är goda människor jämfört med Jesus” kommer inte i närheten av att börja förklara synden som koncept. Mycket bättre vore det att använda just det ord som så många generationer kristna som gått före oss har använt, och sedan förklara det. Kursen tycks medvetet undvika diskussioner kring reformert teologi och utelämnar till och med vissa obekväma verser i Johannesevangeliet. Diskussionen om försoningen är förvirrad, tycker jag, och lägger för mycket tid på perifera frågor. Till exempel ägnar den en hel massa tid åt att förklara varför Jesu död var kärleksfull – för att den frälser oss – men lägger knappt någon tid alls på att förklara exakt hur detta kom sig.

Christianity Explained är på det hela taget den bästa av alla kurser jag sett. Den är lagom lång, sex lektioner, som var och en noga förklarar en aspekt av evangeliet. Den stressar inte fram ett beslut, men elevens förståelse av evangeliet blir mer och mer tydlig med varje lektion. Evangeliets centrala läror avhandlas detaljerat. Denna kurs är den överlägset bästa på att beskriva att frälsning är av nåd, inte gärningar. En hel lektion ges åt ämnet, och den är mästerligt utformad. Det är oftast på denna lektion som myntet trillar ner och eleverna verkligen börjar förstå evangeliet. Min enda betänklighet kring kursen är att synden inte tillräckligt tas upp. Den nämns förstås, men endast som ett villkor för korset. När jag använt mig av denna kurs har jag fått vara tvungen att förklara igen senare att synden var anledningen till att Kristus behövde dö. Jag skulle rekommendera den här kursen, men lägg då till en lektion om synden innan lektionen om korsfästelsen. Det går mycket bra att här ta in lektionen om synd från Upptäckten.

Christianity Explored (på svenska: Upptäckten) är ett imponerande program som uppenbart är ett svar på Alphakursen. Den är en sju veckors kurs med en medföljande DVD. Kursen arbetar sig igenom Markusevangeliet och är utformad för att äga rum över en måltid. Undervisningskomponenten kan antingen vara ett föredrag på plats eller DVD-presentationen, sedan diskuterar man efteråt. Upptäckten är bibeltrogen, framställer evangeliet tydligt och kallar icke-kristna till ett liv av omvändelse och tro. Det här är en utmärkt resurs.

Ytterligare en anmärkning: Upptäckten är jättebra för att den även fungerar mycket bra att gå igenom två och två. Den har ingen retreat man måste planera in och ingen monolog som måste hållas. Evangeliets sanningar kan lätt diskuteras vid ett bord på ett café.

Greg Gilbert är pastor i Third Avenue Baptist Church in Louisville, Kentucky. Han är författare till Vad är evangeliet? och medförfattare till What Is the Mission of the Church?: Making Sense of Social Justice, Shalom, and the Great Commission (Crossway, 2011), Preach: Theology Meets Practice (Crossway, 2012), och The Gospel at Work: How Working for King Jesus Gives Purpose and Meaning to Our Jobs (Zondervan, 2014).