Vilka är några av de budskap som felaktigt påstås vara evangeliet?

Vilka är några av de budskap som felaktigt påstås vara evangeliet?

  1. Gud vill göra oss rika

En del av vår tids predikanter säger att de goda nyheterna är att Gud vill välsigna oss med mängder av pengar och ägodelar – allt vi behöver göra är att be om det! Men evangeliet är ett budskap om andliga välsignelser (Ef 1:3): Gud sände Jesus Kristus till att dö och uppstå för oss, så att vi skulle bli rättfärdiggjorda, försonade med Gud och få evigt liv med Gud (Rom 3:25-26; 2 Kor 5:18-21). Istället för att lova oss materiell framgång säger Bibeln att den kristne kan vänta sig svårigheter (Apg 14:22), förföljelse (2 Tim 3:12) och lidande (Rom 8:17). Allt detta kommer en dag leda till obeskrivlig härlighet (2 Kor 4:17; Rom 8:18).

  1. Gud är kärlek och vi är okej

Vissa tror att evangeliet är att Gud älskar oss och accepterar oss precis som vi är. Men det bibliska evangeliet konfronterar oss människor med att vi är syndare som står under Guds vrede (Rom 3:23; Joh 3:36) och berättar för oss om Guds radikala lösning: att Jesus bar vår synd på korset. Detta evangelium kallar människor till ett lika radikalt gensvar: att omvända sig från sina synder och förtrösta på Jesus för sin frälsning.

  1. Vi borde leva rätt

Evangeliet är inte ett budskap som säger åt oss att leva bättre liv och på så sätt få det rätt ställt med Gud. Faktum är att evangeliet säger oss raka motsatsen: vi kan inte gör det som behagar Gud och vi kan aldrig av egen kraft bli så rättfärdiga att han kan godkänna oss (Rom 8:5-8). Men de goda nyheterna är att Jesus har gjort för oss det som vi aldrig själva skulle kunna göra: genom att leva ett fullkomligt liv och bära Guds vrede på korset har han säkerställt frälsningen åt alla dem som omvänder sig från sina synder och förtröstar på honom (Rom 5:611; 8:31-34).

  1. Jesus kom för att förvandla samhällen

Vissa tror att Jesu uppdrag var att förvandla samhället och komma med rättvisa åt de förtryckta genom en politisk revolution. Men Bibeln lär att världen kommer att ställas tillrätta först när Jesus kommer igen och det resulterar i en ny himmel och en ny jord (2 Tess 2:910; Upp 21:1-5). Evangeliet är i grund och botten ett budskap om frälsning från Guds vrede genom tron på Kristus, inte om samhällets förvandling under denna tidsålder.

 

(En del av detta material har tagits från Nine Marks of a Healthy Church av Mark Dever, sid 80-90)

Copyright 2019 9Marks.  Used by permission.

Website:  www.9Marks.org