Finns demoner?

“Bibeln är tydlig med att det finns en andlig dimension, befolkad av verkliga andeväsen, som är emot Gud.”

Mike Bullmore svarar på frågan: Finns demoner? Vad är makterna och härskarna i Efesierbrevet 6:12?

 

 

FINNS DEMONER? VAD ÄR MAKTERNA OCH HÄRSKARNA I EFESIERBREVET 6:12?
Finns demoner? Bibeln är väldigt tydlig med den andliga verkligheten.
Paulus är tydlig med att Kristus skapat både synligt och osynligt.
I Kolosserbrevet talar han om herradömen, härskare och makter-
-vilket pekar på verkliga, andliga, personliga varelser.
De är änglar som Gud skapade genom Kristus – allt synligt och osynligt.
Det finns en värld, ett släkte, inte ett mänskligt, utan änglasläkte.
Judas brev talar om att några övergav sin rätta hemvist.
Ledda av Satan, en stark ängel, gjorde de uppror mot Gud.
Det finns alltså verkliga andeväsen som vi kallar demoner.
Vi ser hur de motarbetar Gud och det är ungefär så de beskrivs.
De framställs i Skriften som motsatta Guds verk, så det är föga-
-förvånande att vi i evangelierna ser demonisk aktivitet bryta ut-
-när Kristus kommer.
Kristus själv sa att Han kommit för att göra omintet djävulens verk-
-så det är föga förvånande att det blir en höjd demonisk aktivitet-
-som vi läser om i evangelierna.
Paulus minns vad han lärt sig från Gamla testamentets Skrifter-
-till exempel i Efesierbrevet 6, där han talar om dessa furstar och-
-makter, verkliga, personliga andeväsen, i samma text där han talar-
-om Guds vapenrustning. Han talar om trons sköld som släcker den ondes-
-brinnande pilar. Han talar ju om Satan och om hur dessa andeväsen-
-är verkliga personer.
Bibeln är alltså tydlig med att det finns en andlig dimension, befolkad-
-av verkliga andeväsen, som är emot Gud.
Det härliga för kristna är, som Paulus skriver i Kol 2, att de blev-
-avväpnade av Kristi verk på korset.
För en troende finns det alltså ingen orsak att vara rädd för dem-
-och dessutom har vi en enorm tröst och tillförsikt i att Kristus har-
-besegrat dem. Så när vi följer Kristus i lydnad finns ingen rädsla.
Vi behöver tveklöst tänka nyktert på deras påverkan och motstånd-
-men vi behöver inte frukta.
”Han som är i er är större än han som är i världen”.