Vi förblir i Honom (Charles Spurgeon)

Vi förblir i Honom (Charles Spurgeon)

”Vi förblir i honom.”
Första Johannesbrevet 4:13

Vill du ha ett hus för din själ? Frågar du ”Vad kostar det?” Det är något mindre än vad människans stolta natur gärna skulle ge. Det är kostnadsfritt. Ah! du skulle vilja betala en respektabel hyra! Du skulle gärna göra någonting för att vinna Kristus? Då kan du inte få huset, för det är ”kostnadsfritt”. Vill du hyra in dig i min Mästares hus för evigt, utan att betala någonting, ingenting annat än grundavgiften att älska och tjäna honom för evigt? Vill du ta Jesus och ”förbli i honom”?

Se, detta hus är möblerat med allt du önskar. Det har mer rikedomar än du kommer spendera så länge du lever. Här kan du åtnjuta intimt umgänge med Kristus och kalasa på hans kärlek; här finns bord fulldukade med mat som du kan leva på för evigt. När du är trött kan du finna vila med Jesus där inne, och därifrån kan du titta ut och se själva himlen. Vill du ha huset? Ah! om du är hemlös, kommer du säga: ”Jag skulle vilja ha huset; men kan jag få det?” Ja, och här är nyckeln. Nyckeln är: ”Kom till Jesus.”

”Men”, säger du, ”jag är för sjabbig för ett sådant hus.” Strunt samma; det finns även kläder där inne. Om du känner dig skyldig och fördömd, kom. Även om huset är för fint för dig, kommer Kristus göra dig fin nog för huset, undan för undan. Han kommer tvätta dig och rena dig och du kommer än kunna sjunga: ”Vi förblir i honom.”

Trefalt lycklig är du, troende, att ha en sådan boplats! Stort privilegierad är du, för du har en ”klippa där du kan bo”, där du för evigt är trygg. Och när du ”förblir i honom”, har du inte bara ett perfekt och säkert hus, utan ett evigt sådant. När denna värld smält bort som en dröm, lever vårt hus, och står mer oförgängligt än marmor, mer fast än granit, självexisterande som Gud, för det är Gud själv – ”Vi förblir i honom”.