Hur bör församlingar utöva kontextualisering bibliskt?

John Folmar diskuterar hur man, i en församling med medlemmar från många olika kulturer, bör utöva kontextualisering. John är pastor i en församling med fler än 60 nationaliteter, så han vet vilka problem som kan uppstå.