Församlingsdisciplin: Principer och anledningar

416xVVlVVmL._SY344_BO1,204,203,200_[1]Följande anteckningar kommer från Jonathan Leemans korta och mycket lärorika bok Church Discipline: How the Church Protects the Name of Jesus (Wheaton: Crossway, 2012).

3 former av disciplin

 1. Fostrande disciplin hjälper till att fostra lärjungen genom undervisning.
 2. Korrigerande disciplin hjälper till att korrigera lärjungen genom att tillrättavisa synd (Matt 18:15-17; Gal 6:1; Ef 5:11; Titus 3:10; 2 Thess 3:14-15; 1 Kor 5:1-13).
 3. Förebyggande disciplin underkänner någon från att gå med i församlingsgemenskapen från första början (2 Joh 9-10; se ett exempel på detta i Apg 8:17-24).

Följande anteckningar rör “korrigerande disciplin.”

6 skäl till att församlingar bör utöva församlingsdisciplin

 1. Församlingsdisciplin är bibliskt.
 2. Församlingsdisciplin är en följd av evangeliet.
 3. Församlingsdisciplin främjar församlingens hälsa.
 4. Församlingsdisciplin klarlägger och polerar församlingens vittnesbörd inför folken.
 5. Församlingsdisciplin varnar syndare om en ännu större kommande dom.
 6. Viktigast av allt, församlingsdisciplin skyddar Jesu Kristi namn och rykte på jorden.

4 sätt som församlingsdisciplin visar kärlek på

 1. Församlingsdisciplin visar kärlek till individen, så att hon eller han kan ta varning och föras till omvändelse.
 2. Församlingsdisciplin visar kärlek till församlingen, så att de svagare fåren blir skyddade.
 3. Församlingsdisciplin visar kärlek till omvärlden som tittar på, så att den får se Kristi förvandlande kraft.
 4. Församlingsdisciplin visar kärlek till Kristus, så att församlingar kan lyfta upp hans heliga namn och lyda honom.

5 syften med församlingsdisciplin från 1 Korintierbrevet 5

1. Disciplin har som mål att avslöja.

Likt cancer, älskar synden att gömma sig. Disciplin avslöjar cancern så att den kan skäras bort snabbt (se 1 Kor 5:2)

2. Disciplin har som mål att varna.

En församling utför inte Guds straff genom att utöva församlingsdisciplin. Snarare sätter den upp en liten pjäs som gestaltar den stora kommande domen (v. 5). Disciplin är en medmänsklig varning.

3. Disciplin har som mål att rädda.

Församlingar söker disciplinera när de ser att en medlem tar vägen som leder till döden, och inga av deras vädjanden och armviftningar får personen att vända om. Det är den sista utvägen man tar för att föra en individ till omvändelse (v. 5).

4. Disciplin har som mål att skydda.

Precis som cancer sprider sig från den ena cellen till den andra, så sprids synden från den ena personen till den andra (v. 6).

5. Disciplin har som mål att ge ett gott vittnesbörd om Jesus.

Det kan låta konstigt, men församlingsdisciplin är faktiskt nyttigt för icke-kristna, eftersom det hjälper till att bevara den attraktiva särprägel som Guds folk har (se v. 1). Kom ihåg att församlingar ska vara salt och ljus. “Men om saltet förlorar sin sälta…,” sa Jesus, “duger det bara till att kastas ut och trampas ner av människor” (se Matt 5:13).

4 Grundförutsättningar för församlingsdisciplin

1. En förväntan om förvandling.

Det nya förbundet lovar att Kristi folk kommer att leva förvandlade liv genom Andens kraft. Även om förändringen kan ta lång tid bör församlingar förvänta sig en förändring—den synliga frukten av Guds nåd och Ande. Disciplin är den rätta reaktionen när synlig frukt uteblir, eller, än mer, när dålig frukt förekommer.

2. Representationen.

Kristna ska vara lika Kristus och representera Jesus på jorden. Idén om representation vilar på idén om att Jesus är Frälsare och Herre; den vilar på det faktum att kristna får en ny status och ny tjänst. Disciplin är den rätta reaktionen när kristna inte representerar Jesus och inte visar någon vilja att göra det.

3. Den lokala församlingens auktoritet.

Jesus gav den lokala församlingen auktoriteten och nycklarna att officiellt godkänna och ha uppsikt över medborgare i hans rike. Församlingar gör inte folk till kristna. Anden gör det. Men församlingen har auktoriteten och ansvaret för att göra offentliga utlåtanden inför folken om vilka som är och inte är kristna. Uteslutningen som en församling utför består alltså inte i att man fysiskt och med våld för bort individen från de offentliga mötena, som om församlingen hade samma makt som staten att fysiskt förflytta människors kroppar; snarare handlar det om det offentliga uttalandet om att församlingen inte längre kan gå i god för att en individ är medborgare i himlen. Uteslutning är en församlings utlåtande om att den inte längre kan bekräfta att en person är kristen.

4. Medlemskap som underordnande.

Kristna är kallade, som en fråga om lydnad till Kristus, att underordna sig att lokala församlingar godkänner och har uppsikt över dem. När de hotas av en möjlig uteslutning kan alltså inte medlemmar bara föregå församlingens handling genom att begära utträde. Det är ungefär som om man kunde avsäga sig sitt medborgarskap innan en domstol fått lagföra brottet som man är anklagad för.

5 Principer för församlingsdisciplinsprocessen

 1. Processen bör inte blanda in fler personer än vad som behövs för att personen ska omvända sig.
 2. När processen går längre än en eller flera människor, bör församlingsledarna leda processen.
 3. Längden på processen beror på hur lång tid det tar för att fastställa ett en person ger tydliga tecken på att inte ångra sig.
 4. Man bör tro det bästa om människor innan bevisen tyder på motsatsen.
 5. Ledare bör blanda in och informera församlingen när det är lämpligt.

Vad uteslutning innebär

“Församlingen tar bort sitt offentliga godkännande genom att förbjuda medlemmen att komma till Herrens Bord. Den tar ifrån henne hennes pass och meddelar att den inte längre formellt kan godkänna personens medborgarskap i Kristi rike” (s. 50).

1 av 3 slutsatser församlingar måste komma fram till innan de bestämmer att det är dags att handla

 1. När en församling blir övertygad om att en person är sant ångerfull, bör den inte fortsätta med någon form av disciplin (och jag kan inte tänka mig något undantag till denna princip).
 2. När en församling blir övertygad om att en människa till sin karaktär (inte temporärt) är utan ånger, bör den utesluta personen.
 3. När en synd är så avsiktlig, motbjudande, och tydlig om en djup tvehågsenhet att en församling inte omedelbart kan se en påstådd omvändelse som trovärdig bör den utesluta personen och besluta sig för att pröva omvändelsen först en tid efter detta.

Se även: Pastors, Don’t Let Your People Resign into Thin Air och 22 Mistakes Pastors Make about Church Discipline.

Justin Taylor är direktör och bokförläggare på Crossway. Han bloggar på Between Two Worlds. Du kan följa honom på Twitter.

Jonathan Leeman är medlem i Capitol Hill Baptist Church i Washington, D.C., redaktionschef för 9Marks, och författare till The Church and the Surprising Offense of God’s Love, Reverberation, Church Membership och Church Discipline. Hans doktorsavhandling berör politisk teologi. Du kan följa honom på Twitter.