Vad nutida församlingsplanterare kan lära sig av Calvin

Vad nutida församlingsplanterare kan lära sig av Calvin

Har du någon gång undrat över hur det skulle vara att plantera en församling i 1500-talets Geneve? Föreställ dig att starta en ny församling i vad som skulle komma att bli känt som centrum för den protestantiska reformationen. Om inte annat skulle det ha varit trevligt att diskutera livet och församlingsledarskap med Jean Calvin och hans vänner.

Även 500 år senare finns det mycket vi kan lära från Calvin och hans likar som är applicerbart även i nutida kristna sammanhang. Det är därför jag är så tacksam över att en vän uppmuntrade mig att läsa Calvins “Company of pastors” (“Sällskap av pastorer”) i slutet av 2018.

Arvet från Calvin

Arvet från Calvin består inte bara i hans skrifter, utan också i sättet som han samlade grupper av pastorer omkring sig. Medan han gjorde detta skapades institutioner, sedvanor och strukturer som på ett positivt sätt skulle påverka människor under århundraden.

Calvins “Company of pastors” ger församlingsplanterare en fascinerande inblick i de sedvanor som fanns i församlingar i 1500-talets Geneve. Min upptäckt blev att överraskande mycket fortfarande är relevant, när vi i nutid troget söker efter att plantera sunda församlingar.

Församlingsplanterande pastorer kommer att upptäcka att Calvins arbete är relevant i alla olika stadier i det kristna arbetet. Här är fyra.

1. När vi känner oss isolerade

I den moderna västerländska kulturen är det Jaget som står i centrum. Denna verklighet formar utan tvekan vår förståelse och upplevelse av det kristna livet, och därmed också pastorstjänsten. Detta faktum – tillsammans med andra faktorer – kan leda till att församlingsplanterare känner sig isolerade, frustrerade och utbrända. I värsta fall kan det leda till att man lämnar alltihop.

När jag läste om Calvins arbete var en av de saker som slog mig hur han uthålligt och generöst investerade sin tid i andra lokala pastorers liv, ofta till ett högt pris. På detta vis skapade han en känsla av att det kristna tjänandet i Geneve var något man gjorde tillsammans.

Till exempel organiserade Calvin varje fredagsmorgon en samling där lokala pastorer fick lyssna till och kommentera en exegetisk bibelutläggning. Därefter tillbringades resten av morgonen med att tillsammans be och uppmuntra varandra. Calvin förstod bevisligen det djupa behovet av ömsesidig uppmuntran och stöd i pastorstjänsten.

Jag blev tvungen att fråga mig själv: Är jag mer intresserad av att bygga min egen församling än av att få se Gud bli förhärligad genom alla de lokala församlingarna i min stad? Finns det sätt för mig att skapa en känsla av att staden är vårt gemensamma missionsfält? Jag försöker numera boka tid tillsammans med andra lokala pastorer, lära känna dem och deras församlingar och försöker aktivt att hitta sätt att välsigna och uppmuntra dem.

2. När vi distraheras av trender

I den protestantiska reformationen var en orubblig hängivenhet till Guds ord helt central. Detta visade sig genom den bibelutläggande förkunnelsen, offentliga böner och otaliga skrifter. Dessutom hade pastorerna i Geneve – under Calvins inflytande – ambitionen att varje år besöka sina församlingsmedlemmar i hemmen, med målet att lära känna “fåren” och att dela ordet på tu man hand.

Återigen frågar jag mig själv: Finns det någon risk – speciellt för oss som arbetar med församlingsplantering – att vi har tappat tilltron till kraften i Guds ord? Förlitar vi oss för mycket på andra (goda) saker som ledarskap, personlighet, organisationsförmåga eller häftiga hemsidor och affischer?

3. När vi upplever svårigheter i arbetet

Likt allt annat kristet arbete är församlingsplantering svårt. Även en hastig läsning av Calvins verk avslöjar att pastorsarbetet i Geneve verkligen inte var någon barnlek. I Calvins “Company of pastors” kommer läsaren att upptäcka den stökiga verkligheten i pastorernas liv, då de var fullt ut integrerade och delaktiga i det omgivande samhället. Bland de personliga problem de hade kan nämnas undermåliga bostäder, dålig ekonomi, problem i familjer och äktenskap, otrevliga församlingsmedlemmar, komplicerade problem med församlingsdiciplin, död (speciellt spädbarnsdödlighet), politiskt käbbel och kiv och förföljelse från de otroende. För att sammanfatta kan vi se att dessa bröder verkligen inte var några “piedestal-teologer” som bara skrev från en teoretisk aspekt, utan hårt arbetande pastorer och församlingsplanterare som visste att det innebar lidande att följa Jesus.

Detta har fått mig att ställa frågorna: I en värld som alltmer förväntar sig bekvämlighet, hur kan vi bättre rustas för det lidande som vi får möta när vi följer Jesus? Hur kan vår personliga motståndskraft byggas upp på ett hållbart sätt? Hur kan vi stödja och uppmuntra varandra långsiktigt?

4. När vi bara har tid för det mest brådskande och inte planerar långsiktigt

Vi lever i ett samhälle som blir mer intensivt och tempofyllt för varje dag. Självklart vet vi, åtminstone i teorin, att en församlingsplantering snarare är att likna vid ett maraton än ett sprinterlopp (trots detta är vi många som fortfarande sprintar).

En hjälpsam utmaning från Calvins exempel är att förstå vikten av att strategiskt tänka framåt. Det är tydligt att han sökte bygga en stadig grund för att långsiktigt möjliggöra evangeliets utbredande. Till exempel byggde Calvin och hans kollegor upp en bibelskola och använde, för den tiden, modern teknologi (tryckning av skrifter) som gjorde det möjligt att forma och träna pastorer långt efter det att Calvin själv lämnat jordelivet.

Därför måste jag fråga mig: Har vi en långsiktig vision? Eller tänker vi för kortsiktigt och fokuserar så mycket på vår återkommande och löpande verksamhet att vi inte kan ta steget tillbaka och planera och skapa projekt och strukturer för att främja långsiktig tillväxt och frukt. Delvis som ett resultat av denna frågeställning, avsätter jag var sjätte vecka en välbehövlig heldag för att be och tänka igenom hur vi kan planera och prioritera mer långsiktigt.

När det gäller att möta nutida utmaningar har vi mycket att lära från de heliga som har gått före oss.

Dan Steel arbetar som pastor i Magdalen Road Church i Oxford, England. Innan han återvände till sin hemstad Oxford, hjälpte han till att plantera församlingen Grace Church Dell Road i Birmingham, England. Han och hans fru Zoe har fyra barn. Du kan följa honom på Twitter.

Översatt av: Christer Andersson

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition