Vad är frälsning? (Paul Washer)

På två minuter berättar Paul Washer vad omvändelse och frälsning är. Ingenting är viktigare än att få detta rätt. Din evighet hänger på det.

 

 

VAD ÄR FRÄLSNING?
I denna stund befaller Gud alla människor att omvända sig och tro.
Idag är frälsningens dag. Du måste fly från den kommande vreden.
Fly från Mose Lag som fördömer dig, till tillflyktsorten som är Jesus-
-Kristus, vår Herre. Spring till Honom.
Omvändelse är att helt enkelt ge upp, sluta kämpa emot Gud-
-och sluta försöka vinna din frälsning genom dina egna gärningar.
Att riktigt ge upp och kasta dig på Kristus. Det är frälsning.
Så du säger: ”Intet kan jag giva Dig, till Ditt kors jag sluter mig.”
Och när fröet växer i dig, så att du vet att din ställning hos Gud-
-är absolut till hundra procent baserad och grundad på Jesu Kristi-
-fullbordade verk och förtjänst, då har du tillförsikt inför Honom.
Du vet då att alla dina synder blivit sonade-
-och att du är rättfärdig i Kristus. Kom till Honom.
KOM TILL KRISTUS.
KOM TILL HONOM.
TOMHÄNT.
DET ÄR DAGS ATT GE UPP DIG SJÄLV.