Nått fullkomningen (Charles Spurgeon)

Nått fullkomningen (Charles Spurgeon)

Nått fullkomningen.
Hebreerbrevet 12:23

Kom ihåg att det finns två sorters fullkomning som den kristne behöver: rättfärdiggörelsens fullkomning i Jesu person och helgelsens fullkomning som utarbetas i honom genom den helige Ande. I dagsläget finns rötan fortfarande kvar även i de pånyttföddas bröst, det lär vi oss tidigt av erfarenheten. Inom oss finns ännu lustar och onda fantasier.

Men jag fröjdas över vetskapen om att dagen kommer då Gud ska fullborda det verk Han har påbörjat; och Han ska ställa fram min själ, inte bara fullkomlig i Kristus, utan fullkomnad genom Anden, utan fläck eller skrynkla, eller någonting annat sådant. Kan det vara sant att detta fattiga, syndiga hjärta som jag har kommer att bli heligt så som Gud är helig? Kan det vara sant att denna ande, som ofta ropar ”Jag arma människa! Vem ska rädda mig från denna dödens kropp?” ska få bli av med synden och döden – att ingenting ont ska störa mina öron och inga oheliga tankar ska störa min frid? O lyckliga stund! må den snabbas på!

När jag korsar Jordan kommer helgensens verk vara slutfört; men innan dess ska jag inte påstå att jag alls är fullkomnad. Då ska min ande få sitt sista dop i den helige Andes eld. Det tycks mig efterlängtansvärt att dö för att få den sista och slutliga rening som hämtar mig in i himlen. Inte en ängel mer ren än jag kommer finnas, för jag ska kunna säga ”jag är ren” tvåfaldigt: genom Jesu blod och genom Andens verk. Åh hur borde vi inte hylla den helige Andes makt att på detta sätt göra oss lämpade att stå inför vår Fader i himlen!

Men låt inte hoppet om fullkomning härefter göra oss nöjda med ofullkomligheten i nuet. Om det gör detta, kan vi inte ha ett äkta hopp; för ett gott hopp är någonting renande, redan nu. Nådens verk måste finnas hos oss nu, annars kan det inte fullkomnas sedan. Låt oss be om att ”uppfyllas av Anden” så att vi kan bära rättfärdighetens frukt ännu mer.