Fullständigt förlåten i Kristus (Kevin Williams)

Det här är ett utdrag ur pass #2 på 2011 års Fellowship Conference. Man blir fullständigt förlåten i Jesus Kristus. Vi kan inte få förlåtelse genom goda gärningar, utan endast genom Jesu verk.

Kevin Williams är pastor i Grace Fellowship i Manchester, England.

 

 

 
 

Att mogna som kristen är egentligen att hålla sig än mer till Kristus.
Det är motsatsen till världslig mognad, där människor blir mer självständiga.
Kristen mognad är att bli mindre självständig och mer beroende av Honom.
Det som sker är att Kristus, i stor kärlek, tuktar den halvhjärtade troende.
Som en far tuktar sin älskade son.
Bröder, vi måste akta oss så vi inte får Kristus att dra Sin närvaro från oss.
“Hindras ej av ditt samvete, och dröm ej om lämplighet”
“All den lämplighet Han kräver: ditt behov av Honom vet.”
Och detta ger Han dig. Det är Andens verk att du vet ditt behov av Honom.
Han kallar dig “Min obefläckade”, eller “Min fullkomliga” [Höga visan 5:2].
Lägg märke till att Han inte klappar på dörren i vrede mot dig.
Han kallar dig Sin obefläckade.
Den som verkligen omvänt sig och förtröstat på Kristus blir Gud aldrig arg på.
Som vi sjöng “I offret som tillräckligt var, Guds vredes krav nu uppfyllts har”.
Han straffades i vårt ställe, Jesus ropade: “Det är fullbordat!”
Förstår ni? Det är redan fullbordat. Försöker du ändå fullborda det?
Att förstå detta är evigt liv.
Att förstå att Han fullkomligt tillfredsställt Guds vrede i de troendes ställe.
Han tog straffet för Sin bruds synder; förflutna, nutida och framtida.
Första gången jag var i en kyrka sa de att när man kommer till tro på Kristus-
-har Han betalat för alla synder man begått fram tills man blev kristen.
Sedan får man klara sig bäst man kan själv…
Det gav mig inte mycket glädje. Givetvis är detta felaktigt.
Men Han har avlägsnat vår synd “så långt som öster är från väster”-
-“så långt låter Han våra överträdelser vara från oss.”
Jag menar, hur långt är öster från väster? Det bara fortsätter åt båda hållen.
Han säger: “Jag ska i nåd förlåta deras missgärningar…” Det gör Han här.
“…och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.”
Han överbevisar oss alltså för att tukta oss som en far sin älskade son.
Men när du väl vilar i Hans fullbordade verk, blir Han aldrig vred igen.
Gud betalade inte för dina synder bara för att sedan blänga på dig hela dagen.
Allt Kristus gör är fullkomligt.
När Han frälser någon, frälser Han denne fullkomligt.
När Gud adopterar någon som Sitt barn, adopterar Han denne fullkomligt.
När Gud förlåter någon, förlåter Han denne fullkomligt.
Det är inte som människor ofta gör, att de “förlåter” och gräver ner stridsyxan-
-men vet var de kan gräva upp den senare.
“Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky.”
“Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig”.
Se, troende, trots din underlåtenhet, knackar Han inte i vrede.
Han kallar dig “Min obefläckade”.
Händerna som knackar har hål, de blev genomborrade för din synd, troende.
Är detta inte nog för dig? Du borde motiveras att överlämna dig åt Honom.
Har du kommit att se Kristi kärlek? Eller ser du Honom som en slavdrivare?
Som sagt, det är fullbordat, där på korset. Kapitulera för Hans kärlek.
Du har “gått från död till liv”.
Om du bara kapitulerar för Hans fullbordade verk.
Om du kommer till Honom, kommer Han inte att kasta ut dig.
Men kom till Honom på Hans villkor, överlämna dig helt åt Honom.
Kapitulera för Hans kärlek, försök inte frälsa dig själv mer.
Säg: “Herre, fräls mig.” Låt oss avsluta med bön.
Översatt av Evangeliecentrerat.se