Går under i brist på kunskap (Paul Washer)

Den som saknar balans och bibelkunskap kan bli en “kristen fanatiker” som gör skada både i församlingen och den icke-troende världen. I församlingen lägger de på regler på kristna som Jesus Kristus aldrig har givit och lägger tunga bördor på Guds folk precis som fariséerna gjorde. Den kristne fanatikern får den icke-troende att ta anstöt av den kristna tron innan han ens får chansen att ta anstöt av Evangeliet. Men det enda som den icke-troende borde ta anstöt av är det Evangelium som vi förkunnar. Vi måste alltså kunna våra biblar så att det inte blir sagt om oss: “Mitt folk går under i brist på kunskap” – Hosea 4:6.

Paul Washer | http://heartcrymissionary.com

Hela predikan finns här.

 

 
 

Tessaloniernas brist på kunskap ledde till onödig sorg.
Och på grund av detta, ett dåligt vittnesbörd bland hedningarna.
Men på andra ställen i Skriften kan brist på kunskap bli ännu mer förödande.
Hosea 4:6 – jag tror Anthony citerade detta i söndags.
“Mitt folk går under i brist på kunskap.”
Ja, det står “MITT folk”.
Bara för att ni är Hans folk betyder det inte att ni har allt klart.
På ett sätt har ni förstås det, men ni ska veta att brist på kunskap-
-kan utsätta er för många faror.
Varför lär vi ständigt våra barn? De är fortfarande våra barn om vi inte lär dem.
Men vi lär våra barn. Varför? För att de inte ska gå och ha ihjäl sig.
För att de inte ska förstöra sina liv.
“Mitt folk går under i brist på kunskap.”
Och Jes 5:13: “Mitt folk ska föras bort i fångenskap, ty de saknar kunskap.”
Nu kanske ni tänker att fångenskap inte är så illa, men vet ni vad det innebar?
Slaveri av värsta sorten. Mord, våldtäkt, plundring.
Ett lidande som ingen av oss kan föreställa sig.
Man fick en krok genom läppen eller näsan och fördes bort-
-till ett främmande land, naken.
Tror ni inte att brist på kunskap är farligt? Det är mycket farligt.
Nineve kunde inte ens skilja mellan vänster och höger-
-och det ledde nästan till att de totalförstördes.
Och det hände några årtionden senare. Förstår ni hur viktigt detta är?
Rom 10:3 “De känner inte” – bokstavligen “är ovetande”-
“Eftersom de inte känner till Guds rättfärdighet utan söker etablera”-
-“sin egen, har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud.”
I sin okunskap försökte de frälsa sig själva-
-och trodde inte på Guds frälsande person och verk.
De gick evigt förlorade.
Okunskap.
Och 2 Kor 2:11: “…för att vi inte skall bli överlistade av Satan.”
“Hans avsikter känner vi till” – ordagrant “är inte ovetande om”.
Satan ska inte kunna överlista oss för vi är inte okunniga om hans avsikter.
Hur kan man alltså undvika att bli överlistad av den kristna trons fiende?
Genom att inte vara okunnig.
Det är så många som leds vilse av onda andars läror. Varför?
Därför att de saknar sann kunskap om Guds Ord.
Att någon är mycket from, behöver inte betyda att han är från Gud.
Om någon kommer med stora under, betyder det inte att han är från Gud.
Om någon kommer med en sprudlande, ivrig personlighet, som får dig att tro-
-att du knappast älskar Gud, betyder det inte att han är från Gud.
Enda sättet för dig att avgöra detta är att veta vad Guds Ord säger.
Okunskap leder även till en obiblisk livsstil och därmed ett dåligt vittnesbörd.
Du och jag måste ju vara skilda från världen.
Vi måste vara annorlunda, det måste finnas ett avstånd mellan den troende-
-och den icke-troende världen, det vet vi.
Men om vi saknar kunskap i Skriften kommer vi inte kunna ha eller ens veta-
-vad en sådan distinktion innebär, utan att hamna i något av dikena.
Vilka är de två dikena? Det finns många som säger att vi måste vara annorlunda.
Men så far de iväg i sina åsikter om vad det betyder att vara annorlunda.
Det finns två diken på motsatta sidor, men som båda är lika farliga.
Det ena diket är att de anpassas till världen.
De vet inte vad Gud har sagt och vad som misshagar Gud.
De känner inte till Hans bud eller Hans natur, så de lyssnar till världen-
-och så formas deras tro utifrån det köttsliga sinnet – deras och andras.
Det är det ena diket, och leder till ett dåligt vittnesbörd.
Det andra diket är kristen fanatism.
När kristna har en missriktad önskan att vara annorlunda mot vad världen är-
-börjar de göra ovanliga, konstiga och ibland mycket stränga saker.
Detta leder också till ett dåligt vittnesbörd bland icke-troende.
Fanatikern vållar skada på församlingen och den icke-troende världen.
De lägger bördor på församlingen, andra troende, som Kristus inte lagt på dem.
Förstår ni? De hittar på regler som Jesus inte har gett.
De lägger bördor på människor, precis som fariséerna gjorde på Jesu tid-
-med regler som Jesus aldrig givit dem.
Men fanatikern är även en fara för den icke-troende.
Fanatikern sätter hinder framför den icke-troende så att han tar anstöt-
-innan han ens får chansen att ta anstöt av Evangeliet.
Det enda som den icke-troende bör ta anstöt av är Evangeliet vi predikar.
Lägger vi Evangeliet plus massa extra regler, nyanser och allt möjligt-
-tar de anstöt och säger: “Det här är galet”.
Men de hinner inte ta anstöt av den verkliga stötestenen:
Evangeliet om Jesus Kristus.
I denna församling får vi vara väldigt olika och uttrycka oss olika-
-men denna fanatism får inte tillåtas!
Vi ska förkunna Kristus som korsfäst och uppstånden från de döda, och att-
-vårt hopp, och världens hopp, endast finns i Honom.
Inte i någon liten nisch eller nyans som vi kanske har.
Jesus Kristus.
Ofta ser vi också okunskap som en oförmåga. Den okunnige ses som ett offer.
Men stämmer det? Vi ser det inte så ofta som en synd.
Okunskapen ses som ett “handikapp”, de är “offer” för sin kunskapsbrist.
Men Bibeln ser det inte på det sättet.
När vi kommer till tro på kristendomen, föds vi på nytt som barn, omogna.
Vi kan göra väldigt dumma saker.
Men det är inte meningen att vi ska förbli sådana.
Vår okunskap om gudomliga ting ska gradvis ersättas av sann kunskap om Gud.
Om inte detta sker, lägger Bibeln skulden på oss.
Vi har ju fått förmågan att känna Honom och Hans vilja.
Jag känner många stora hjärnor. De har mer kunskap om Gud i sitt finger-
-än vad jag har i hela kroppen, och det är sant. De kan greppa idéer-
-som jag inte ens kan komma i närheten av att förstå.
Jag menar ju alltså inte att alla troende ligger på samma nivå i fråga om-
-kunskap och insikt, men alla troende kan lära känna tillräckligt om Gud-
-och om Hans vilja, för att leva på ett fint, ärbart och heligt sätt.