Gud ger oss rikligt allt att njuta av (Charles Spurgeon)

Gud ger oss rikligt allt att njuta av (Charles Spurgeon)

Gud som rikligt ger oss allt att njuta av.
1 Tim 6:17

Vår Herre Jesus är evigt givmild och drar inte tillbaka Sin hand för en enda sekund. Så länge det finns ett nådens kärl som ännu inte fyllts till kanten, kommer oljan ej att sluta flöda. Han är en evigt skinande sol; Han är mannat som alltid faller ner omkring lägret; Han är en klippa i öknen som evigt sänder ut livets flöden från Sin spetsade sida; Hans nåds regn droppar alltid; Hans givmildhets flod flödar för evigt, och Hans kärleks källsprång rinner konstant över kanten.

Som Kungen aldrig kan dö, så kan Hans nåd aldrig heller svika. Varje dag plockar vi Hans frukt, och varje dag böjs Hans grenar ner till våra händer med ett färskt förråd av barmhärtighet. Det finns sju högtidsdagar i Hans veckor och lika många som dagarna är, är festmåltiderna i Hans år. Vem har någonsin vänt från Hans dörr utan att ha fått välsignelse? Vem har någonsin rest sig från Hans bord och fortfarande varit hungrig, eller från Hans famn utan en känsla av paradiset? Hans nåd är ny varje morgon och färsk varje kväll. Vem kan veta hur många Hans välgärningar är, eller räkna upp hela listan på Hans gåvor?

Varje sandkorn som rinner genom timglaset är bara en sen eftersläntrare till en myriad av barmhärtigheter. Tidens vingar täcks av Hans godhets silver och Hans tillgivenhets gyllene guld. Tidens flod bär från evighetens berg Hans ynnests gyllene sandkorn. De otaliga stjärnorna är bara fanbärare till en än mer oräknelig uppsjö av välsignelser. Vem kan räkna kornen av de välgärningar som Han öser över Jakob, eller räkna en fjärdedel av Hans barmhärtigheter mot Israel?

Hur ska min själ upphöja Honom som dagligen lastar oss fulla med välgärningar och kröner oss med trofast nåd? Måtte mitt lov kunna bli lika oupphörligt som Hans frikostighet! O eländiga tunga, hur kan du tiga?

Vakna, ber jag dig, annars kallar jag dig inte längre min ära, utan min skam. ”Vakna, psaltare och harpa: jag vill själv vakna rätt tidigt.”