Gud vill inte att du oroar dig (John Piper)

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
(Filipperbrevet 4:6-7)

Ett av skälen till att denna text är så populär är att den är så enkel. Motsatsen till bekymmer, eller oro, är frid. Oro är förbjudet; frid lovordas. Detta är Guds egen variant av “Don’t worry, be happy”; fast med en vinkling som är härlig och djupare än universum. Detta förklarar John Piper i denna treminutersvideo:

Filipperbrevet 4:6-7
Gör er inga bekymmer för något utan genom bön med tacksägelse–
–låt Gud i allt få veta era önskningar.
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan–
–och era tankar i Kristus Jesus.
Gud vill helt klart inte att vi bekymrar oss.
Jesus ger 8 skäl till att man inte ska bekymra sig i Matteus 6:25-33.
Och jag tror att anledningen till att Paulus, Jesus m.fl. inte vill–
–att vi bekymrar och oroar oss är för att det ger Gud–
–dåligt anseende när vi oroar oss hela tiden.
Det får det att se ut som att Han inte kommer att hjälpa oss–
–att Han tappat kontrollen, inte är vis eller god eller–
–inte vet tillräckligt mycket för att hjälpa oss.
Oron framställer vår Fader i dålig dager.
Vi har en Fader i Himlen som möter alla våra behov.
Så istället bör vi ha frid som övergår allt förstånd.
Guds frid innebär friden från Gud, och förmodligen den frid Gud själv har.
Jesus sa ju “Min frid ger jag er.”
Detta är den frid som Fadern och Sonen har med varandra, som–
–den helige Ande ger till oss.
Och vägen till denna frid är att låta Gud veta alla ens önskningar.
Och Gud ska ju vara vår mest centrala önskan:
“Jag behöver Dig över allt annat.” Men även alla andra önskningar.
Och vi ska göra detta med tacksägelse.
Tacksägelse blickar ju tillbaka och tackar för vad som hänt.
Vi blickar tillbaka på vad Gud gjort för oss, särskilt i Jesus!
Och jag säger så för att det är så texten slutar. Det står:
…skall bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
Så denna frid kommer därför att vi blickar bakåt i tacksägelse–
-till Jesus och allt Han gjort för oss.
Vi förtröstar på Honom och är därför förenade med Honom.
I förening med Honom har vi en Fader i Himlen som möter alla–
–våra behov.
Därför har vi en frid som inget mänskligt förstånd kan åstadkomma.

 

John Piper var under mer än 30 år pastor i Bethlehem Baptist Church, Minneapolis Minnesota, en ursprungligen svensk församling grundad av svenska emigranter på 1800-talet. Han är också författare till ett stort antal böcker, varav Guds stora passion är den första utgiven på svenska. Denna bok kan köpas här.