Guds godhet i Judas omvändelse

Guds godhet i Judas omvändelse

För alla som har spenderat någon som helst tid i Gamla testamentet är scenen förmodligen bekant: Josef, den högste ämbetsmannen vid Faraos hov, står inför sina bröder och avslöjar tårögd sin identitet (1 Mos 45:3). Han hade varit skild från sin familj i flera årtionden, och de hade tagit för givet att han var förlorad för dem eller död. Efter några laddade möten visar han till slut vem han är, i en känslostorm.

I bakgrunden till den här scenen, medan vi ser Josefs tårdränkta ansikte och hör hans känslosamma reaktion, står Jakobs söner, Josefs bröder. Samma män avskydde tidigare Josef (1 Mos 37:4, 8, 11); samma män sålde honom som slav och meddelade lögnaktigt sin far att han var död (1 Mos 37:31–33).

Låt oss för en stund fokusera på den fjärde sonen: Juda.

Judas olydnad

Det här är Juda, son till den ”hatade” hustrun Lea. Han fick namnet som betyder ”tacka” eftersom hans mor accepterade sitt fullständiga beroende av Gud (och sin distansering från hans far) vid hans födsel. Den första händelsen från Judas liv som finns nedtecknad handlar om bedrägeri och mord: under ledning av de äldsta bröderna Simeon och Levi lurar han och hans bröder Shekems söner att låta omskära sig. Under tiden som männen återhämtar sig dödar Juda och hans bröder dem och plundrar staden (1 Mos 34).

När samme Juda ställs inför valet att döda Josef eller sälja honom till slaveri väljer han det senare. Även om vi skulle kunna berömma honom för att han räddade Josefs liv (tillsammans med Ruben, som föreslog att de skulle överge Josef istället för att döda honom, 1 Mos 37:22), är det också sant att Juda tog chansen att utlämna sin bror till en trolig död och tjäna pengar på det (1 Mos 37:26–27).

Samme Juda misslyckas med att hålla sitt löfte till Tamar som han är svärfar till. När hans första två söner dödas på grund av sin ondska blir Tamar lämnad ensam. Istället för att låta henne gifta sig med hans tredje son skickar Juda hem henne (1 Mos 38:11). Senare misstar han henne för att vara prostituerad och behandlar henne som en sådan. När deras möte resulterar i att hon blir gravid skuldbelägger han henne först – tills han upptäcker att det är han själv som är den ansvarige mannen för barnet inuti henne. Först då erkänner Juda sin orättfärdighet (1 Mos 38:26).

Judas omvändelse

Många år senare står samme Juda vid faraos hov, inför en man som han visste hade makten över liv och död i sina händer, och säger ”ta mig istället” när hans bror Benjamin pekas ut (1 Mos 44:33). Benjamin är en annan av hans fars favoritsöner. Juda skulle aldrig komma att få samma status som sina yngsta bröder, men när han får den här andra chansen att ingripa och rädda en av dem, gör han den här gången rätt. Han vädjar.

Vi har kommit långt från ”Kom, vi säljer honom till ismaeliterna!” (1 Mos 37:27). Nu har vi istället kommit till ”Låt därför din tjänare stanna här hos min herre som slav i pojkens ställe, men låt honom resa hem med sina bröder” (1 Mos 44:33). Det är tydligt att Guds nåd påverkade Juda och gjorde det möjligt för honom att älska sin familj, både bror och far, på ett självuppoffrande sätt.

”Låt din tjänare stanna i pojkens ställe”. Å, hur dessa ord måste ha låtit i Josefs öron! Framför honom står ett vittnesbörd om Guds nåd: Juda, en äldre bror som nu är förändrad och tar på sig rollen att skydda sin yngre, svagare bror. De sätt som Juda hade svikit Josef på hade han lämnat bakom sig. Juda var nu en beskyddare för både unga (1 Mos 44:32) och gamla (”Jag klarar inte att se den sorg som då skulle drabba min far,” 1 Mos 44:34). I nästa vers ser vi Josef helt utom sig: han kan inte ”behärska sig” utan ger sig till känna för sina bröder (1 Mos 45:1).

Även om vi inte har hela bilden finns det bibelforskare som spekulerar i att tragedin med Tamar blev vändpunkten för Juda. Tamar gjorde rätt som ställde Juda till svars för hans synd. När han blir avslöjad som mannen som har orenat henne är hans gensvar ”Hon har rätten på sin sida, inte jag”. Det här är inte orden från en man som försöker ursäkta sitt onda handlande. Judas gensvar tyder på att han äntligen är ärlig om sin synd, mot Gud och sig själv.

Det finns omvändelse, en vändpunkt. Och nästa gång vi ser Juda är han annorlunda.

Guds trofasthet

Om vi tänker på Judas upprörande förflutna, se hur nådefullt det var av Gud att göra Judas ätt till den kungliga ätten som Jesus härstammade från.

När Jakobs söner samlas vid sin fars dödsbädd för att få hans välsignelser (1 Mos 49), får Juda ta emot de första positiva orden (1 Mos 49:8–12); bröderna före honom får bara ta emot stränga varningar. Juda blir så småningom förfader till många rättfärdiga kungar: däribland David, Josafat, Ussia, Jotam, Hiskia och Josia. Slutligen är en av hans avkomlingar en annan Josef, ”av Davids hus och släkt,” en som tar med sig sin unga gravida fru till Betlehem för att skattskriva sig. Detta barn var ingen mindre än ”Lejonet av Juda stam” (Upp 5:5).

I Första Moseboken 37 har Josef en dröm om att hans bröder bugar sig för honom – och det gjorde de, i det korta perspektivet. Men i det långa perspektivet ser vi att Judas avkomma var den mest framstående, den som alla människor kommer böja sig för: ”folken lyder honom” (1 Mos 49:10). Guds godhet sträcker sig så här långt: Juda, en skamfläck för sin familj under många år, omvände sig och blev far till kungarnas Kung.

Kelly Keller är en hemundervisande mamma till fem barn, gift med David, och medlem av Oakhurst Baptist Church i Charlotte, North Carolina. Hon är skribent på Story Warren.

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition.