Hur förhåller sig Guds natur till det onda?

“Snarare är ondskans problem ett problem för de som inte tror på Gud.”

Phil Ryken svarar på frågan “Hur förhåller sig Guds natur till det onda?”

 

 

HUR FÖRHÅLLER SIG GUDS NATUR TILL DET ONDA?
Folk tänker ofta att ondskans problem är ett verkligt problem för kristna-
-eller andra som tror på Gud.
Snarare är ondskans problem ett problem för de som inte tror på Gud.
Tror man att ondska är ett problem förutsätter det att gott och ont finns.
Hur kan man avgöra detta om man inte tror att det finns någon Gud som-
-styr ett moraliskt universum?
Det godas problem är ett ännu större problem för de som inte tror på Gud-
-än vad onskans problem är för kristna.
Hur förklarar man all skönhet i universum? Eller glädjen i en mors hjärta-
-när hon välkomnar sitt barn till världen – eller vad som helst av de-
-tusentals underbara ting som Gud skapat i världen?
Vi bör sätta ondskans problem i perspektiv och inse att det egentligen inte-
-är ett så stort problem som många tror.
Det viktigaste man kan säga om ondskans problem är att vi tror på en Gud-
-som faktiskt har åtgärdat ondskans problem.
Gud själv, i Sin Sons person, har kommit in i denna fallna, trasiga värld-
-och har själv lidit av svårigheterna och förlusterna i denna fallna värld.
Än mer, Han har dött för att frälsa den.
Det är Kristi lidanden, men också Hans uppståndelse, som ger oss hopp-
-om en fullkomlig värld, där allting blir gjort till nytt.
Istället för att ondskan är ett problem för den kristna tron, så är-
-ondskan en av den kristna trons största styrkor, eftersom vi tror-
-på en Frälsare som ska återlösa en fallen värld.