Hälsning till Sveriges kristna från Thabiti Anyabwile

Hälsning till Sveriges kristna från Thabiti Anyabwile

Jag vill säga nåd och frid till alla de heliga i Sverige.
Vad underbart att vi är bröder och systrar i Kristus, del av Guds hushåll-
-på grund av Evangeliet om Jesus Kristus.
Kristus har blivit vår rättfärdighet, burit vår synd, tagit vår skuld-
-Han återuppstod för vår rättfärdiggörelse.
Just denna sanning som dunkar i ert hjärta, dunkar i mitt hjärta.
Jag ber att Herren ska styrka och använda er så att ert väldiga land-
-kommer under Kristi namn och lever till Hans ära.
Gud välsigne er. Jag hoppas se er personligen en dag.