Har den utläggande förkunnelsen någon framtid? (svensk text)

“Så länge församlingen finns, har den utläggande förkunnelsen en framtid. Den är helt nödvändig för församlingens välmående.”

Bryan Chapell talar om den utläggande förkunnelsens framtid.

 

 

HAR DEN UTLÄGGANDE FÖRKUNNELSEN NÅGON FRAMTID?
Den utläggande förkunnelsens framtid är förstås beroende av att man-
-vet vad utläggande förkunnelse är för någonting.
Kort och gott handlar det om att man förklarar Bibeln medan man predikar.
Man “lägger ut” Bibeln.
Mer tekniskt, får man alla sina huvudpunkter och led, från Bibeltexten.
Sådan typ av förkunnelse ger predikanter en stor utmaning.
För även om vi förklarar Bibeln kan åhörarna känna en distans.
Den bästa utläggningen hämtar därför inte bara sina principer från texten-
-utan tillämpar dem även på folkets liv.
När en person både ser textens innebörd och att den gäller dennes liv-
-denna typ av utläggande förkunnelse är framtiden för all förkunnelse.
Det finns ingen annan förkunnelse som egentligen kan bestå över tid.
Visst kan vi ta upp vissa ämnen och ge våra synpunkter ibland-
-men detta är helt enkelt inte den regelbundna kost som Guds folk behöver.
Den enda agenda som ska få råda är vad Guds Ord säger, och utläggande-
-förkunnelse handlar i grund och botten om att säga vad Gud säger-
-och inte vad jag vill, eller vad du vill. Jag ska säga vad Gud säger.
Denna förkunnelse är livsnödvändig för att församlingen ska hålla kursen.
Så länge församlingen finns, har den utläggande förkunnelsen en framtid.
Den är helt nödvändig för församlingens välmående.