Har Guds kärlek gjort ett verk i ditt hjärta?

Don Currin avlägger sitt vittnesbörd om Guds nåd som frälste hans själ. Don brukade vara en baptistpredikant och predikade, men var förlorad.

 

 

Jag växte upp i ett mycket religiöst hem, mamma tvingade mig till kyrkan.
När jag blev äldre visste hon ändå hur hon skulle pressa mig.
Hon visste hur hon skulle, ni vet… sätta tumskruvarna på sin son-
-för att få honom att gå till kyrkan. Plötsligt blev jag faktiskt intresserad-
-av kyrkan och religionen. Jag gick rent av fram en gång…
…även om jag hade sagt att jag blivit frälst flera gånger innan.
Den här gången gick jag fram för att säga ja till att Gud kallat mig att predika.
Det där får bli en annan gång. Jag vet inte vad ni har för syn på Guds kallelse.
Men jag har alltid känt att Gud avskilt mig till att predika Evangeliet-
-redan innan jag blev omvänd. Men jag trodde att Gud hade frälst mig-
-och nu gick jag fram för att säga ja till kallelsen att predika.
På den tiden gjorde jag allt för att bli godkänd bland de som var i församlingen.
Mamma.
Pastorn.
Församlingsledarna.
Jag gjorde allt.
Jag var i en församling där man lade mycket vikt vid yttre ting.
Yttre klädsel, yttre handlingar. Jag hade rätt frisyr, rätt kläder-
-gick på hembesök. Jag kunde prata språket.
Jag var med i gänget, men var inte omvänd. Nu talar vi om passion här.
Vad motivet till att jag levde på detta sätt var. Hela livet handlade om-
-människofruktan. Jag ville att människor skulle bekräfta mig. Jag ville vara med.
Jag gjorde vad som helst för att vinna pastorernas och församlingsledarnas beröm.
Därför gick jag på hembesök och allt som i människors ögon var idealbilden-
-av en fin kristen tonåring. Men, min vän, jag ska vara ärlig med, att när jag-
-kom in bakom kulisserna, levde jag som en djävul.
Det jag tittade på och fann nöje i på tv, och allt jag unnade mitt kött med-
-de saker jag pratade om var allt annat än heliga.
Jag var snuskig rakt igenom. Det var fantastiskt hur jag bara kunde komma till-
-kyrkan och bara bita ihop. Jag visade upp min andlighet bland de bästa.
Men det var inte äkta. Kom ihåg det ordet. Det var inte äkta, för jag hade-
-ingen frälsande tro. Jag visste ingenting av Kristi kärlek.
Det var människofruktan. Jag var ute efter min egen ära. Jag var stolt.
Men här är någonting väldigt viktigt. Det är stor skillnad mellan att känna till-
-Kristi kärlek och att uppleva Kristi kärlek.
Man kan sjunga sånger om Hans förunderliga kärlek till orena syndare-
-men utan att verkligen ha upplevt Guds kärlek.
Gud har aldrig kommit och utgjutit Guds kärlek i ditt hjärta.
Du begriper inte alls vad Paulus talar om. Du behöver pumpa upp dig-
-och få ny inspiration då och då.
Det har aldrig funnits någon drivkraft från Guds kärlek i dig-
-som har blivit utgjuten i ditt hjärta genom den helige Ande.
Guds kärlek kan du alltså greppa akademiskt och artikulera teologiskt-
-utan att ha det minsta bevis på att det har haft någon inverkan i ditt hjärta.
Du är fortfarande död i överträdelser och synder, och behöver ständigt intala-
-dig själv att du är frälst. Så viktigt. Kristi kärlek driver oss.
Denna morgon ber jag er: Gör testet! Säg inte bara: “Det var en okej predikan.”
Gör testet. Vet du någonting av Kristi kärlek i ditt hjärta?
Jag ska berätta vad skillnaden är:
När Gud frälst mig blev det annorlunda mot när jag var opånyttfödd och religiös.
Jag kunde inte längre synda och komma undan med det. Jag blev så orolig i anden.
Det fanns en känslighet i mig. Gud verkade i mitt hjärta, och om jag bedrövade-
-Honom genom hur jag talade, tänkte eller om jag såg något jag inte borde-
-så blev jag alldeles orolig.
Vet ni varför? På grund av Kristi kärlek.
När jag bara fruktade människor kunde jag göra allt och komma undan-
-det bekymrade mig inte i längden. Men Kristi kärlek gav mig en känsla av ansvar.
Jag kände hur jag bedrövat Den jag älskade, jag hade gjort ont mot Gud.
Fråga dig själv: Har Guds kärlek någonsin blivit utgjuten i ditt hjärta-
-genom den helige Ande? Eller är det bara en bluff? Bara något akademiskt-
-du vet teologiskt? Men aldrig upplevt en förvandling av i verkligheten.
Jag ser Honom inte längre bara i vad jag snappar upp från en bok eller andras mun.
Nu har jag personligen mött den levande Kristus. Paulus sa att den som är-
-i Kristus är en ny skapelse, och inte undra på det. Det gamla är förbi-
-“se, allt är nytt”.
Låt oss nu knyta ihop säcken med följande påstående:
Omvändelsens stora mirakel är inte förändringarna andra ser i dig-
-utan förändringarna du bevittnar i dig själv. Kan du se på ditt liv ärligt-
-och säga: “Bara Gud kan ha gjort detta! Bara Gud kan ha ändrat mitt perspektiv!”
“Bara Gud kan ha fått mig att gå tillbaka och ställa det till rätta när jag”-
-“sårat människor. Bara Gud.” För jag hade ingen förmåga i och av mig själv-
-i min depraverade varelse att kunna förmå mig att göra sådant.