Hårda pannor och förhärdade hjärtan (Charles Spurgeon)

Hårda pannor och förhärdade hjärtan (Charles Spurgeon)

”Hela Israels hus har hårda pannor och förhärdade hjärtan.”
Hesekiel 3:7

Finns det inga undantag? Nej, inte ett enda. Även det favoriserade folket beskrivs på detta sätt. Är till och med de bästa så dåliga – vad måste då inte de sämsta vara? Kom, mitt hjärta, betrakta hur stor del du själv har i denna allmänna anklagelse, och var redo att ta på dig skammen för det du gjort dig skyldig till.

Den första anklagelsen är en hård panna – eller oförskämdhet, avsaknad av helig skam, ohelgad frimodighet i ondska. Före min omvändelse kunde jag synda utan att känna något samvetskval. Höra om min skuld och ändå inte bli ödmjuk. Till och med bekänna min laglöshet utan att visa någon inre ödmjukhet för den. När en syndare går till Guds hus och låtsas be till och tillbe honom talar det om en fräckhet av värsta sorten! Ack! sedan den dag jag blev född på nytt har jag tvivlat rakt upp i ansiktet på min Herre, klagat ogenerat i hans närvaro, tillbett inför honom på ett slarvigt sätt och syndat utan att ha beklagat mig över det. Om min panna inte hade varit så hård, hårdare än flinta, skulle jag ha en långt mer helig fruktan, och en långt mer djupt förkrossad ande. Ve mig, jag tillhör Israels hus med hårda pannor.

Den andra anklagelsen är ett förhärdat hjärta, och jag får inte försöka att neka min skuld här. En gång hade jag inte någonting annat än ett hjärta av sten, och även om jag nu, genom Guds nåd, har ett nytt hjärta av kött, består mycket av min tidigare förstockelse. Jag påverkas inte av Jesu död på det sättet jag borde. Inte heller blir jag särskilt rörd av mina medmänniskors undergång, den onda tid vi lever i, min himmelske Faders tuktan och mina egna svek, som jag borde. Om bara mitt hjärta skulle smälta var gång det hörde om min Frälsares lidanden och död. Måtte Gud ta väck denna underjordiska kvarnsten från mitt inre, denna förhatliga dödens kropp.

Men prisat vare Herrens namn, sjukdomen är inte obotlig, Frälsarens dyrbara blod är universalmedlet och jag, ja, till och med jag, kommer att kunna mjukna, tills mitt hjärta smälter som vax för elden.