HeartCry i korthet

Här är en presentation av vår samarbetspartner HeartCry Missionary Society som Paul Washer grundade och arbetar för.

HEARTCRY I KORTHET
HeartCry Missionary Society startades 1988 i Peru.
Syftet var att hjälpa inhemska missionärer att evangelisera och-
-grunda bibliska församlingar bland sitt eget folk.
Sedan dess har Herren utvidgat våra gränser utanför Sydamerika-
-till Afrika, Asien, Europa, Mellanöstern och Ryssland.
För närvarande stöder vi ca 200 missionärsfamiljer i 30 länder världen runt.
Vi finns för att ära Gud genom att grunda bibliska församlingar-
-genom att utrusta och mobilisera inhemska församlingar och missionärer-
-i världens minst evangeliserade områden.
Vår strategi består av fyra huvuddelar:
Ekonomiskt stöd, teologiutbildning, bibel- och litteraturutdelning-
-och att tillhandahålla de verktyg som behövs för missionärens uppdrag.
HeartCry grundades för att nå fyra stora mål:
Guds ära, människans goda, grundandet av bibliska församlingar-
-och att visa Guds trofasthet.
Med andra ord har vi vårt syfte och motiv inte bara i människans behov-
-utan främst i Gud; Hans egen ära och vår gudagivna önskan att se Honom-
-bli tillbedd i alla länder, av alla stammar, folk och språk.
Vi har inte förtroende till församlingens egen förmåga att utföra-
-missionsbefallningen, utan i Guds oändliga makt att göra allt han beslutat.
Vårt andra mål är att en förlorad och döende mänsklighet ska bli frälst.
En kristen som verkligen har passion för Guds ära och litar på hans-
-suveränitet kommer inte vara oberörd av de miljoner som aldrig hört-
-evangeliet om Jesus Kristus.
Om vi verkligen är kristuslika kommer den förlorade stora mänskligheten-
-röra oss till medlidande. Till och med till stor sorg och oavbruten smärta.
Man kan ifrågasätta om vi verkligen är uppriktigt kristna om vi inte vill-
-göra allt vi kan för att göra Kristus känd för alla folk och utstå allt-
-för Guds utvalda.
Vårt tredje stora mål är att grunda bibliska församlingar.
Vi vet att människan har många behov och lider på olika sätt-
-men vi tror att alla människans problem beror på en sak:
Hennes radikala fördärv, fiendskap mot Gud och förkastande av Sanningen.
Därför tror vi att den största tjänsten man kan göra för människor-
-är att predika evangeliet och grunda församlingar som förkunnar-
-hela Guds rådslut och tjäna i enlighet med hans bud och visdomar.
Sådant åstadkoms inte genom köttets arm, utan Guds övernaturliga försyn-
-och de medel som han förordnat: biblisk förkunnelse, förbön-
-uppoffrande tjänst, villkorslös kärlek och sann kristuslikhet.
Det fjärde målet är att visa Guds folk att Han kan och vill-
-ge oss allt vi behöver enligt Hans äras rikedom.
Denna verksamhets behov kommer att tillgodoses genom bön.
Vi kommer inte att samla in pengar, rekommendera oss själva, trycka på-
-eller manipulera våra syskon i Herren.
Om denna verksamhet är av Herren, är Han vår beskyddare.
Om Han är med oss, leder Han Sitt folk att ge, och vi får framgång.
Om Han inte är med oss, kommer vi inte, och borde vi inte, lyckas.
Att bedriva verksamhet på detta sätt kräver inte en stark tro…
…Utan endast en stor Gud.
Genom åren har vår tro alltid varit ringa och svag…
Men Gud har alltid varit trofast.
—Han älskar att bekräfta den minsta tron hos Sina svagaste barn.
Som kristna är vi kallade, sända och befallda att ge våra liv-
-för att Jesu Kristi evangelium blir predikat för allt skapat under himlen.
Näst efter att älska Gud ska detta uppta oss helt.
Det finns inget ädlare vi kan ge våra liv åt än att främja Guds ära-
-i människors frälsning, genom evangeliets förkunnelse.
En kristen som verkligen är lydig missionsbefallningen, kommer att gå ner-
-i gruvan, alltså bli missionär, eller hålla repet för de som går ner-
-alltså stödja missionärerna.
Oavsett vilket, krävs det samma radikala överlåtelse till Jesus Kristus.