Gör det eviga helvetets existens att man kan ifrågasätta om Gud är kärlek?

Det eviga Helvetets existens är inte en karaktärsbrist hos Gud. Det säger “amen” till Hans ära, eftersom vi i Helvetet ser synden som den ruskiga och hädiska dårskap som den verkligen är.

 

 

GÖR DET EVIGA HELVETETS EXISTENS ATT MAN KAN IFRÅGASÄTTA OM GUD ÄR KÄRLEK?
När någon frågar om ett evigt Helvete gör att man kan ifrågasätta-
-sanningen att Gud är kärlek visar det på några allvarliga missförstånd.
För det första är Gud Gud, oavsett vad vi anser Honom vara.
Han är den Han är. Gud är kärlek, oavsett om vårt fallna förstånd-
-identifierar Honom som kärleksfull eller inte.
Gud är den Han säger Sig vara, oavsett om vi kan bekräfta det.
Gud är, faktiskt, kärlek.
Det andra missförståndet frågan avslöjar gäller vad allt kretsar kring.
När de hör det sägas att Gud är kärlek, tolkar de detta som att-
-Gud därmed måste älska människan högst och det är inte alls sant.
Gud är helig och eftersom Han är helig älskar Han det högst heliga.
Eftersom Gud är god älskar Han det som är högst gott.
Eftersom Gud är rätt älskar Han det som är högst rätt.
Om vi alltså är ärliga mot oss själva är vi ingenting av detta.
De två sanningarna står alltså inte emot varandra.
Guds verk uppenbarar Hans ära, och Helvetet går inte emot Guds ära.
Faktum är att det uppenbarar Guds ära. Helvetet är inte en-
-karaktärsbrist hos Gud. Det säger ”Amen” till och vittnar om Hans ära.
I Helvetet uppenbaras syndens förfärliga, hädiska dårskap.
Helvetet upprättar för evigt Guds helighet och visar dess stora renhet.
Helvetets evighet visar upp hur Guds fiender är de rebeller som de är.
De har föraktat Guds dyrbare Son, som offrade Sig för att-
-många inte skulle behöva utstå Helvetet.
Ja, det eviga Helvetet bevisar rent av att Gud är kärlek.
Det säger ”Amen” och vittnar om att Gud är kärlek, eftersom de enda-
-som kommer att vara i Helvetet är de som föraktat Guds Son som kom för-
-att betala priset, ta straffet för deras synd, så att de aldrig-
-skulle behöva utstå Helvetet.
Att Guds fullkomlige Son skulle bli lik en syndare för att syndare inte-
-skulle behöva få vad de förtjänar.
Om någon föraktar och förkastar detta är Helvetet den eviga uträkningen-
-av hur allvarligt det är.
Jag vill bara läsa en vers som understryker vad Bibeln menar när det-
-står att Gud är kärlek.
”Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin”-
-”enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.”
”Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har”-
-”älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.”
Det eviga Helvetet styrker alltså det faktum att Gud är kärlek.
Översättning: Evangeliecentrerat.se

Copyright 2019 9Marks.
Used by permission.
Website: www.9Marks.org