Hemligheten i alla omständigheter (John Piper)

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.
(Fil 4:13)

Filipperbrevet 4:13:
Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.
En mycket viktig sak med denna fantastiska vers är–
–att “allt” även innebär en del riktigt svåra saker.
Några verser tidigare säger han: jag har lärt mig att vara–
–nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd.
Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen.
Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist.
Allt förmår jag—jag kan svälta—i Honom som ger mig kraft.
Jag kan leva enkelt och ruinerad, genom Honom som ger mig kraft.
Det är livsviktigt att vi inte bara tror detta om positiva saker i livet.
I Romarbrevet 8 står det att vi räknas som slaktfår, dödade hela dagen.
Nej! I allt detta vinner vi överlägset. Talar Paulus inte här om samma sak?
Jag kan dö, därför att Han ger mig kraft.
Jag kan få cancer utan att vanära Honom, för Han ger mig kraft.
Jag kan bli övergiven av vänner, genom Honom som ger mig kraft.
Jag kan leva i överflöd, bli befordrad, finna en hustru och ta semester–
–genom Honom som ger mig kraft. Jag har lärt mig hemligheten bakom bägge.
Vad är hemligheten? Hemligheten är kapitel 3:7, 8:
De saker som var till vinst för mig, anser jag nu som förlust–
–på grund av den överträffande kunskapen om Jesus Kristus, min Herre.
Ja, jag anser verkligen allt vara förlust, på grund av Honom.
Nyckeln till att vara nöjd i alla omständigheter–
–är att Kristus har blivit vår största skatt.
Är inte detta hemligheten som han lärt sig? Låt oss göra oss detta:
Lära känna Kristus—Hans kärlek, död, uppståndelse, liv, vädjan för oss.
Att Han är fullt tillräcklig för oss, så att i topparna och dalarna–
–känner vi denna fantastiska belåtenhet.

John Piper var under mer än 30 år pastor i Bethlehem Baptist Church, Minneapolis Minnesota, en ursprungligen svensk församling grundad av svenska emigranter på 1800-talet. Han är också författare till ett stort antal böcker, varav Guds stora passion är den första utgiven på svenska. Denna bok kan köpas här.