Hemmet är det kristna livets frontlinjer

Hemmet är det kristna livets frontlinjer

Ett medelålders par satt mittemot mig på pastorsexpeditionen. De var grundpelare i vår församling, men deras äktenskap hade börjat vackla. Efter lite småprat framgick den verkliga anledningen till att de kommit på besök.

Han ville att jag skulle ändra på henne – och hon ville att jag skulle ändra på honom.

Vi läste Matteus 7:3-5 tillsammans, varpå jag frågade dem om dessa verser kunde ha någonting att säga om deras situation. Missade kanske båda bjälken i sitt eget öga medan de försökte ta bort flisan i den andres?

Det blev tyst i rummet. De hade aldrig tänkt på att denna vers kunde ha att göra med deras äktenskap. Även om de varit kristna i många år fanns det ingen bra koppling mellan de Skrifter de hörde predikas på söndagarna och deras handlingar i hemmet.

Som så många andra par, hade detta par inte förstått en viss princip som lärs ut genom hela Bibeln men som ofta förbises i seminarierna och församlingarna: Den främsta platsen där vi lever ut evangeliet är i hemmen.

Hemmet är frontlinjen

Mitt första tjänstgöringsfält är mitt hem. Min fru och barn är mina mest närstående och Jesus befaller mig att älska min nästa. Hemmet är den främsta platsen där jag är kallad till att visa upp Kristi kärlek. Hur jag beter mig där är viktigt för Gud. Bibelns kvalifikationer för äldste säger detta tydligt:

[En äldste] ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling?

1 Tim 3:4–5

Samma sak gäller diakoner:

en enda kvinnas man. Han ska ta väl hand om sina barn och sin familj.

1 Tim 3:12

Det här är goda egenskaper som inte endast gäller ”superhelgon”, utan är avsedda för hela Guds folk. I sin välkända ”Farväl-predikan” kopplade Jonathan Edwards samman hemmet, församlingen och evangeliet: ”Varje kristen familj bör vara som en liten församling, helgad åt Kristus och helt påverkad och styrd av hans regler.”

Hemmet avslöjar hjärtat

Men om vi ska vara helt ärliga är hemmet det mest utmanande stället att leva ut evangeliets följder på. Vi säger saker till våra barn som vi aldrig hade sagt till någon annan. Vi uttrycker vrede mot vår äkta hälft som vi döljer för andra. Lättja som andra inte ser syns tydligt för dem. Familjens hushåll, som Gud avsett att vara till välsignelse, kan bli till en krigszon.

Gud använder dessa hemkvarter, genom sin nåd, för att rikta strålkastarna mot mina egna avgudar. Han avslöjar mitt allra innersta tillstånd för att forma mig till sin Sons avbild.

Hur lyder du följande verser hemma hos dig?

  • ”Kärleken är tålig och mild . . . Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda.” (1 Kor 13:4–5)
  • ”Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp.” (Ef 4:29)
  • ”Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede, för en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud.” (Jak 1:19–20)

Jag ser mitt sanna jag, både i mina handlingar och reaktioner.

Hemmet tränar hjärtat

Men Gud stannar inte med att endast ge oss en insikt om vår synd. Till förlåtelsen får vi också evangeliets kraft till helgelse. Anden hjälper oss ta på oss Herren Jesus och inte ha omsorg om kroppens begär (Kol 3:12–14). Föräldrar kan vandra i Anden, korsfästa njutningslystnaden och tjäna sina familjer väl. Anden ger oss kraft att vara tålmodiga och vänliga, utan att förvänta oss någonting i gengäld.

Gud använder det dagliga slitet och de små val jag gör för att träna mitt hjärta till att älska honom, älska min närmaste nästa och förneka mig själv. I den första Karate Kid-filmen, ber Daniel Mr. Miyagi att lära honom karate. Förvånande nog får Daniel vardagliga uppgifter av Miyagi, som att vaxa hans samling antika bilar, måla hans staket och sanda hans golv. När en utmattad Daniel uttrycker sin besvikelse, avslöjar Miyagi att varje vardaglig syssla förberedde honom för stordåd inom karaten. ”Vaxa på, vaxa av” formade Daniel på sätt han inte kunnat förutse.

Martin Luther instämde. ”Äktenskapet är en bättre skola för karaktärsdaning än alla kloster”, noterade han. ”För det är här som dina kanter gnuggas av.”

Att leva ut evangeliets följder hemma är ingen garanti för ett idylliskt familjeliv. Långt ifrån. Att följa Kristus kan innebära att man behöver konfrontera en familjemedlem som syndar eller att man troget måste hålla ut genom en svår situation. Det kan även leda till att familjen splittras (Matt 10:34–37).

Fem steg

Här är fem praktiska steg för att pryda evangeliet hemma:

1. Ta dig an dina barn och din äkta hälft som gudagivna verktyg för att forma dig till kristuslikhet.

Lita på att Gud verkar i små (eller stora) familjeprövningar för att göra dig lik Jesus. Lita på att även om ”hon inte är perfekt, så är hon perfekt för mig”.

2. Sakta ner och ge akt på dina egna handlingar och reaktioner.

När våra familjer rusar från det ena till det andra är det lätt att tona ner självinsikten. Vredesutbrott glömmer man snabbt. Minska takten och ge utrymme för djupare reflektion över dig själv.

3. Sluta ursäkta din synd.

Det är lätt att skylla vårt beteende på andra. Men vi måste inse att ingen orsakar att vi syndar. Hur vi behandlar våra familjer avslöjar våra ”verkliga” jag och hur mycket vi älskar Gud (1 Joh 4:20). Även när någon syndar mot oss kan vi fortfarande lära oss behaga vår himmelske Fader (1 Petr 2:23; 3:9).

4. Forska i Skrifterna.

Bibeln har någonting att säga om de frågor ni möter hemma. Att bara läsa Jakob 1 med din familj i åtanke, till exempel, kommer påminna dig om att du behöver vishet, och även att du behöver stå fast i prövningar, vara sen till att tala, en Ordets görare och att tygla din tunga.

5. Tänk på att barnen ser dig.

Hyckleri hos andliga ledare – inklusive föräldrar – är den allra främsta orsaken som förlorade barn ger för att ha lämnat tron. Våra barn iakttar hur vi beter oss under hemmets stress, och de ser om vår Frälsare verkligen gör skillnad i våra liv.

Nådens teater

När paret lämnade mitt kontor den dagen, kände de sig motiverade igen. De hade bestämt sig för att sakta ner, ge akt på sina handlingar, omvända sig vid behov och förtrösta på att deras Frälsare formade dem till sin egen bild.

Hemmet är den främsta – och kanske svåraste – platsen där vi får leva livet i ljuset av Guds nåd.

Chap Bettis är författare till The Disciple-Making Parent: A Guidebook for Raising Your Children to Love and Follow Jesus Christ. Han är också en ofta inbjuden konferenstalare och verkställande direktör för The Apollos Project, en verksamhet som helt ägnar sig åt att hjälpa familjer ge evangeliet vidare till sina barn. Tidigare var han pastor i en församlingsplantering i New England. Han och hans fru Sharon har fyra barn och bor i Rhode Island. Du kan finna honom på Twitter eller bloggandes på TheApollosProject.com.