En hjälp i nöden (Charles Spurgeon)

En hjälp i nöden (Charles Spurgeon)

”En hjälp i nöden, väl beprövad.”
Psalm 46:2

Förbundets välsignelser är inte bara till att se på, utan att ta till sig. Även vår Herre Jesus ges åt oss för att bli väl beprövad. Troende, drar du inte nytta av Kristus som du borde? Varför berättar du inte om alla dina bekymmer för honom när du är i nöd? Har han inte ett medkännande hjärta, och kan han inte trösta och ge dig lindring? Nej, du går runt till alla dina vänner, alla utom din bäste Vän, och berättar din historia överallt, utom i din Herres barm.

Är du tyngd av dagens synder? Här finns en källa fylld med blod: använd den, helgon, använd den. Har skuldkänsla åter kommit över dig? Jesu förlåtande nåd kan bevisas om och om igen. Kom till honom genast och bli renad. Begråter du din svaghet? Han är din styrka: varför inte luta dig mot honom? Känner du dig naken? Kom hit, själ; iklä dig Jesu rättfärdighets klädnad. Stå inte bara och titta på den, ta den på dig. Klä av dig din egen rättfärdighet och även dina farhågor: ta på dig de fagra vita linneklädnaderna, för de är gjorda för att ha på sig. Känner du dig sjuk? Ring i kvällsbönens klocka och ring upp den Älskade Läkaren! Han kommer ge dig det hjärtstärkande medlet som ger dig nytt liv.

Du är fattig, men när du har ”släkting, en mäktig man” – vad? Ska du inte gå till honom och be honom att ge dig av sitt överflöd, när han har gett dig löftet om att du ska bli hans medarvinge och framför allt har gjort allt han är och har till ditt? Det finns ingenting Kristus ogillar mer än att hans folk bara visar upp honom men inte använder honom. Han älskar att tas i bruk av oss. Ju fler bördor vi lägger på hans axlar, desto mer dyrbar kommer han vara för oss.

”Låt oss till honom enkelt gå
Ej trilska, frusna bli
Som vore vårat Betlehem
Som gamla Sinai.”