Fråga 8: Hur är Guds lag som den ges i de tio budorden? | Evangeliekatekesen

Fråga 8: Hur är Guds lag som den ges i de tio budorden?

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden – du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Hedra din far och din mor. Du skall inte mörda. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Du skall inte stjäla. Du skall inte bära falskt vittnesbörd. Du skall inte ha begär.

Eftersom Gud skapat oss, älskar oss och vet vårt bästa-
-ger Han oss moralisk och andlig vägledning för hur vi bäst ska leva.
De tio budorden är en kärleksgåva till oss från Gud.
Detta gäller ju hela Bibeln, men kärnan finns i de tio budorden.
De finns i Andra Moseboken 20 där Gud talade till Mose-
-och Israels barn fick höra—senare upprepar Mose dem.
De tio budorden ska memoreras, begrundas och följas som livsstil.
Jesus lärde och förklarade budordens djupare innebörd för oss.
När han förklarade budorden i evangelierna höjde han ribban för hur-
-vi ska förstå vad Gud förväntar Sig av oss.
I Matteus 5:27 förklarar Han budet om att inte mörda. Han säger-
-att den som är arg på sin bror blir skyldig inför domstolen.
De första fyra budorden handlar om vår relation med Gud. Jesus-
-sammanfattar dem: “Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta”-
-“hela din själ, förstånd och kraft.”
De sista sex budorden handlar om vår relation med våra medmänniskor.
Jesus sammanfattar dem: “Älska din nästa som dig själv.”
Budorden är vår skatt, vi uppskattar dem som kärleksgåva från Gud.
De leder oss, varnar oss och skyddar oss.
När vi håller dem visar vi andra hurdan Gud är.
När vi inte håller dem vållar vi skada mot oss själva och vanärar Skaparen.
Vi har svårt att hålla budorden eftersom vi är födda i syndens slaveri.
Till slut kan vi inte låta bli att bryta Guds heliga lag.
Men när vi blir en ny skapelse i Kristus får vi den helige Ande.
Vi blir fria från att tvingas synda, och får nåden att hålla Guds lag.
Guds bud är inte tunga—de hjälper oss leva i fred med Gud-
-och oss själva och vår nästa.
Vi kan lära oss att leva i de tio budorden då vi inser-
-att de är Guds gåva till oss. Det är som att lära sig tala sanning.
När man är ung känner man ibland att man måste skydda sig genom att ljuga.
Men med tiden lär man sig att inte lura andra.
Man säger ju att man “trasslar in sig i ett nät av lögner”.
Vi lär oss tala sanning, att handla ärligt.
Därför älskade profeterna Guds lag, och det borde vi också.
Att hålla de tio budorden skyddar oss och samhället.
Dessa principer ligger som grund för hur Gud skapade oss att leva.

2 Mos 20:3; 5 Mos 5:7

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.