Hur är treenighetsläran central för Evangeliet?

I denna nio minuters video talar Ligon Duncan (rådsmedlem i The Gospel Coalition och kansler vid Reformed Theological Seminary), Scott Swain (rektor och professor i systematisk teologi vid Reformed Theological Seminary i Orlando) och Gavin Ortlund (forskarassistent på Carl Henry Center for Theological Understanding vid Trinity Evangelical Divinity School) om hur Treenigheten förhåller sig till Evangeliet.

 

 

Boktipsen de ger:

(Länkar till Book Depository som har gratis frakt över hela världen)

 

Vi är här för att tala om Treenigheten, Evangeliet, och hur de hänger ihop.
Är Treenigheten central för Evangeliet?
En del saker vi tror på är ju viktiga, men de är inte centrala för Evangeliet.
De exakta detaljerna om vad som sker innan Kristi andra tillkommelse-
-är ett område där kristna kan vara oense utan att Evangeliet sätts på spel.
Men om någon säger “Jag tror inte på Treenigheten, du tror på den”-
-“men vi tror fortfarande på samma Evangelium…” – då måste man säga nej.
Treenighetsläran är en lära av första rang – den är central för Evangeliet.
Men, vad är det då som gör den till en central lära för Evangeliet?
Det är lite som att fråga: “Är vem din fru är central för ditt äktenskap?”
Om vem vår Gud är inte är central för vem vi ska ha gemenskap med för evigt-
-då vet jag inte om det alls finns någon central fråga!
Frågan om Treenigheten är central för Evangeliet är som att fråga om Gud är-
-central för Evangeliet. Vår skatt är i Gud om vi förtröstar på Kristus.
Så vem är denne Gud som vi har vår skatt i?
Treenighetsläran hjälper oss att mer detaljerat veta vem Gud är, enligt hur Han-
-uppenbarat Sig i Skriften, och Vem vår själ har sin glädje i.
Vi kanske kan bli mer specifika och utveckla hur Evangeliet och Treenigheten-
-hänger ihop. Jag har ett exemplar av Fred Sanders bok The Deep Things of God-
-och i inledningen säger han: “Treenigheten och Evangeliet är inte bara”-
-“ihopbuntade så att du inte kan ha det ena utan det andra – de är”-
-“invärtes konfigurerade till varandra.”
Vad han säger i sammanhanget är att man inte bara använder Treenigheten-
-för att försvara Evangeliet, utan också för att förklara Evangeliet.
Vi behöver visa hur Treenigheten fungerar i Evangeliets olika huvudpunkter.
Ett exempel är ju försoningen. En unitarier ser tillbaka till Jesus på korset-
-och måste försöka omtolka vad som sker. Denne gör ju ingen skillnad-
-mellan de olika personerna, Fadern och Sonen, där de åstadkommer försoningen.
Vad mer kan vi säga för att utveckla kopplingarna mellan Treenigheten-
-och Evangeliet?
Tja, om försoningen igen – det går inte att förstå vilken kärlek Gud visar-
-på korset, om du inte har Treenigheten.
Tänk på texter som Joh 3:16 och Rom 8. Här bygger korset på analogin-
-där Abraham inte höll undan Isak, och hur detta visar hans kärlek till Gud.
Fadern skonade inte Sin enfödde Son utan offrade Honom för synden.
Utan Treenigheten kan man inte förstå Guds kärlek i att ge Sin Son på korset.
Ofta framställs Treenigheten som en sak som försvårar delandet av Evangeliet.
Många icke-kristna förstår inte Treenigheten eller framställer den som-
-triteism eller modalism. T. ex. intelligenta muslimska vänner-
-tror att den kristna Treenighetsläran är avgudadyrkan, en sorts triteism.
Är det alltså ett problem för oss när vi talar med våra muslimska medmänniskor?
Nej, det härliga med den kristne Guden är att Han är treenig kärlek.
Han behövde inte någonting utanför Sig själv, i det skapade, för att evigt-
-vara kärlek. För, som Richard av Saint Victor sa för många hundra år sedan:
“Fadern älskar Sonen, Sonen älskar Anden, Anden Fadern för evigt.”
Där flödar en kärlek i Guds intratrinitariska liv, som inte kräver en skapelse-
-för att uttryckas. Gud är alltså inte beroende av skapelsen för att visa kärlek.
Skapelsen är därför själv ett utflöde av Guds kärlek.
Men om en unitarier säger “Gud är bara en och absolut en”, kan Han inte visa-
-någon av Sina egenskaper, i synnerhet inte Sin kärlek, utan att vara beroende-
-av en extern skapelse. Treenighetsläran gör i själva verket det lättare-
-med apologetiken, och den visar hur överlägsen den ende sanne Guden är.
Treenigheten ser inte på skapelsen och säger: “Du gör Mig hel.”
-Treenigheten är komplett i Sig själv.|-Exakt!
Två andra snabba områden vi kan nämna är dels den kristna enheten.
I Joh 17 ber Jesus att vi ska vara ett “som Fadern och jag är ett.”
Det är den trinitariska enigheten vi kallas till. Den andra gäller missionen.
Jesus sa: “Som Fadern sänt mig, sänder jag er.” Vi rycks med i en trinitarisk-
-kraft och försöker föra Kristi kärlek till hela världen.
Det här var bara två man kan nämna…
Finns det några bra resurser ni kan rekommendera om någon vill lära sig mer-
-om Treenigheten?
En bok som har hjälpt mig är Robert Lethams bok The Holy Trinity.
Det är en ganska tjock bok, men den tar med Bibeln, teologin och kyrkohistorien.
Och förstås Fred Sanders bok som jag citerade från – The Deep Things of God.
Den nya boken som Carl Trueman och Brandon Crowe är redaktörer för-
-The Essential Trinity är utmärkt. Den har kapitel för varje nytestamentlig-
-bok, som visar hur Treenighetsläran skildras i varje bok. En utmärkt resurs.
Jag ska ge en mycket enkel, för det finns nog några som inte läst något alls-
-och kanske befinner sig på lekmannanivå eller inledningsnivå.
Donald McLeods lilla bok Shared Life är den bästa populärintroduktionen-
-till Treenighetsläran, som jag känner till.
Bra, nu har vi bara en minut kvar. Vi tar en sista fråga gällande en del-
-kontroverser som skett. Är det möjligt att överanvända Treenighetsläran?
Ibland låter det på en del som att Treenighetsläran är lösningen på världens-
-alla problem. Om man t. ex. har ekonomiska problem.
Alla doktorander går igenom denna fas, där deras ämne är lösningen på allt.
Ja, jag vet. Och det här gör många med Treenighetsläran. Vad det än är-
-så är svaret att bara förstå Treenigheten djupare.
Bör vi uppmuntra till försiktighet i hur Treenigheten tillämpas på andra läror?
Ja, absolut. Låt Bibeln visa hur vi ska tillämpa läran på andra läror.
I antropologiska och församlingsrelaterade frågor så har Treenigheten med dessa-
-att göra, genom kristologin, Kristi person och verk. Det mönstret bör vi följa.
En kristen kan, i sin enkla bibelläsning, se hur aposteln Paulus och andra-
-använder Treenighetsläran för det kristna livets skull.
I Ef 3:14-19 böjer Paulus sina knän för Fadern och ber att Kristus genom den-
-helige Andes kraft ska bo i våra hjärtan genom tron så att vi uppfylls med-
-hela Guds fullhet. Den troende funderar över detta trinitariska uttryck i en-
-av Bibelns böner. “Hur lär detta mig att essensen av den kristna”-
-“tron är Treenighetsläran?” Att vi kommer till Fadern genom Sonen med den-
-helige Andes hjälp.
-Stort tack till er båda.|-Ingen orsak.