Hur blev de heliga i Gamla testamentet frälsta?

De heliga i Gamla testamentet blev frälsta genom att se fram emot Frälsaren, som skulle komma.

Mark Dever svarar på frågan: Hur blev de heliga i Gamla testamentet frälsta?

 

 

HUR BLEV DE HELIGA I GAMLA TESTAMENTET FRÄLSTA?
De heliga i Gamla testamentet blev frälsta genom att se fram emot-
-Frälsaren, som skulle komma. I Romarbrevet 4 tydliggör Paulus detta.
Hedningarna blir frälsta utan omskärelse, genom tron-
-och så blir också judarna under lagen frälsta utan omskärelse, genom tron.
Han hänvisar ända tillbaka till Abraham för att visa att så var fallet.
Människor i alla tider har alltså blivit frälsta genom att förtrösta på-
-den utlovade Frälsaren, som Gud har sänt.