Hur delar jag evangeliet med en romersk-katolik?

Sugel Michelen pratar om hur vi kan dela evangeliet med romersk-katolsk person, och menar att de, liksom alla andra, måste förstå att de är syndare som är i behov av frälsning genom Jesus Kristus.

Hur delar jag evangeliet med en romersk-katolik?
Hur delar jag evangeliet med en romersk-katolsk person?
Det är en bra fråga eftersom vi direkt skulle kunna tro, som protestanter,
att när vi börjar en konversation med en romersk-katolik
måste vi prata illa om påven, om tillbedjan av helgonen,
och tillbedjan av Maria. Katoliker förväntar sig att vi ska göra det.
Men att prata illa om påven, jungfrun eller tillbedjan av helgonen
kommer inte att frälsa den katoliken.
Vad som frälser katoliken är evangeliet.
Därför måste jag använda den gemensamma grund vi har.
Om han är katolik så tror han på de tio buden.
Om han är katolik tror han på vad Bibeln säger om synd, åtminstone borde han.
Han borde tro att Bibeln är Guds ord.
Så jag kan använda det som startpunkt för att få honom att se:
För det första, att han är en syndare som behöver frälsning.
Och för det andra, att den enda frälsaren är Kristus.
Därför är det ganska likt att dela evangeliet med en katolik
som att dela det med en icke-katolik.
Jag tror skillnaden är hur jag introducerar evangeliet.
Om jag pratar med en ateist
måste jag förmodligen introducera evangeliet på ett annat sätt.
Men om jag pratar med en katolik så använder jag hans samvete
för att hjälpa honom se sin synd och hans behov av Kristus.
Om det uppstår direkta frågor som “Vad tror du om jungfrun Maria?”
eller “Vad tror du om Maria?” eller “Vad tror du om mässan?”,
då skulle jag försöka visa honom att huvudproblemet med katolicismen är
att de har två källor för auktoritet.
Som troende tror vi att den enda auktoritativa källan är Skriften.
Vår slutliga auktoritet är Guds Ord. Romerska katoliker har Ordet
plus tradition plus kyrkans magistrat med påven som huvud.
Så jag skulle försöka få den romersk katoliken att inse
att det bara är Bibeln som är Guds ord
och att den enda källan för frälsning är Jesus Kristus.

Publicerad med tillstånd av 9Marks
Copyright 2020 9Marks. Used by permission.
Website: www.9Marks.org