Hur fostrar man fram ledare i församlingen

Hur fostrar man fram ledare i församlingen

I en församling kan det lätt bli att man har en ensam pastor utan andra äldste, som man litar på att teologiska högskolor ska fostra. Ken Mbugua pratar om hur man fostrar ledare inom sin församling på ett bibliskt sätt.

Hur fostrar man fram ledare i församlingen?
Hur vi försöker fostra fram ledare är hur Bibeln säger att vi ska fostra ledare.
I Timoteus gavs denna instruktion i 2 Tim 2:2.
I princip är det att hitta trofasta män
och anförtro åt dem det som anförtrotts åt dig.
Det var vad pastor Joleva som var före mig gjorde med mig.
Jag kom till församlingen som en ung man och han tog mig under sina vingar
och gav mig möjligheten att undervisa med ett ökande ansvar
för att utöva den gåva Gud gett till mig
och tog den risken, som jag ser det.
Så för att fostra ledare måste man hitta vägar för att göra två saker:
En är att utrusta dem med sanningen och anförtro dem evangeliet.
Det andra är att ge dem möjligheten att utöva
den gåvan att undervisa och utrusta andra.
I vår församling har vi olika sätt vi gör det på.
Vi har en praktikplats där vi får bröder
som verkar vara begåvade med att undervisa
och verkar visa en aspekt av att vilja utrusta andra med sanningen.
De bröder som är ivriga att arbeta med evangelisation och så vidare
tar vi in på praktikplats och ger dem böcker att läsa,
skriva några uppsatser, sitta med mig på kontoret,
vi går igenom uppsatserna.
De får vara med på alla möten vi har, t.ex. gudstjänstgenomgångarna,
gudstjänstplaneringarna, medlemsmötena
och får helt enkelt lära sig från oss.
Vi är en ung församling, jag är en ung man som gör massor av misstag just nu.
Men vi väntar inte på en känsla av att, nu är vi klara
innan vi börjar uppfylla det bibliska budet att utrusta andra trogna män.
Vi har sett att detta är ett effektivt sätt
att fostra ledare i vår församling.

Publicerad med tillstånd av 9Marks
Copyright 2021 9Marks. Used by permission. Website: www