Hur hjälper jag andra kristna att bli lärjungar?

Hur hjälper jag andra kristna att bli lärjungar?

Svar:
1. Gå med i en församling.
2. Kom tidigt och stanna sent när församlingen har möten.
3. Öva dig i gästfrihet bland församlingens medlemmar.
4. Be Gud om meningsfulla relationer.
5. Om det är möjligt, avsätt tid varje vecka i familjen eller församlingen för gemenskap med andra kristna. Tala med din fru/man om detta. Om det går, gör det även möjligt för din fru/man att avsätta sådan tid.
6. Planera för regelbundna frukostar, luncher eller andra meningsfulla gemensamma träffar med intresserade personer (av samma kön). Beroende på person kan ni bestämma om ni ska träffas en gång, på obestämd tid eller ett visst antal gånger (säg fem). Om ni har gemensamma intressen, försök att hitta sätt att dela dem på.
7. Fråga saker om den andre. Fråga om föräldrar, fru/man, barn, tro, jobb, vandringen med Jesus och så vidare. Ställ dock frågor på ett sätt som är lämpligt i ert sammanhang (skräm dem inte!).
8. Dela med dig och berätta om dig själv.
9. Hitta tillfällen för andliga samtal. Kanske kan ni bestämma att läsa Bibeln eller någon annan kristen litteratur tillsammans.
10. Tänk på fysiska och materiella behov. Behövs din hjälp?
11. Be tillsammans.
12. Beroende på hur din hemsituation ser ut, bjud in honom eller henne för att umgås med din familj. Visa hur ni lever ert liv.

Copyright 2021 9Marks. Used by permission.
Website: www.9Marks.org