Hur jag organiserar och planerar lärjungaträning?

Hur jag organiserar och planerar lärjungaträning?

Redaktörens anteckning: En nybliven äldste frågade nyligen en mer erfaren i församlingen hur han får tid att träna yngre män till lärjungar och att evangelisera. När allt kommer omkring har den nyblivne äldste ett intensivt jobb i Washington DC, ett hektiskt familjeliv, lång pendling och en massa andra ansvarsområden som hör ihop med att vara icke-anställd äldste i församlingen. Troligen finns det väl inte mycket tid över för lärjungaträning och evangelisation? Här är den äldstes svar, där han säger att han till största delen även lärde sig av att fråga och ta efter andra äldste.

*****

Varje dag ser jag till att försöka träffa någon av en av följande anledningar: (1) för att lärjungaträna (de flesta av mötena), (2) för att själv lärjungatränas, eller (3) för att evangelisera. Detta sker antingen före jobbet eller under lunchtid. Mitt mål är ett möte om dagen. Om jag har ledig tid försöker jag fylla den med att träffa någon jag inte sett på ett tag eller någon ny. Om det handlar om någon ny finns antingen möjligheten att jag träffar eller inte träffar honom regelbundet framöver. Det kan mycket väl vara så – vilket är troligast – att det blir ett enstaka möte. Om mötet är en engångsföreteelse med en församlingsmedlem försöker jag se till att han är förankrad i församlingen och om inte, ge några förslag på hur han kan bli det.

Jag är flexibel när det gäller mina möten och ställer ofta in eller bokar om dem på grund av högre prioriterade familje- och/eller arbetsåtaganden.

Jag har välsignats med ett flexibelt jobb och med en förstående chef när det gäller mina satsningar. Chefen vet att jag träffar folk innan jobbet och vid lunch och han accepterar det så länge jag gör mitt jobb och är nåbar och lyhörd. Försäkra dig om att din chef stöttar dig.

Jag använder Google-kalendern i min iPhone för planering och försöker alltid bestämma när vi ska ses nästa gång innan vi skiljs åt.

I nuläget träffar jag varje person ungefär en gång i månaden och ibland oftare. En del möten sker spontant och på den andres initiativ.

Vi träffas på ställen där jag inte behöver köpa något alls eller bara något litet. Mestadels på något restaurangtorg eller ställen med självservering. Du kan lägga mycket pengar på mat du egentligen inte behöver. Jag tar med eget kaffe och egen lunch. Jag skulle gärna bjuda andra på lunch, men det får de som har råd göra.

Jag har många olika syften med min lärjungaträning, och jag vägleder män som befinner sig på olika mognadsnivåer. Särskilda ämnen jag tar upp är pornografi och onani, maskulinitet, svåra familjeutmaningar och att lära sig läsa och förstå Bibeln bättre. Vissa är nykristna medan andra är ganska mogna. Ibland läser vi en bok; andra gånger går vi igenom en lista med frågor de har. Ibland pratar vi om predikan de hörde i söndags eller bibeltexten för kommande söndag. Jag har börjat prioritera möten med män som är mer mogna så att det kan bli en ”ringar-på-vattnet-effekt” med hopp om att de mer mogna killarna ska börja lärjungaträna andra killar.

Jag försöker minimera förberedelserna. Därför använder jag böcker jag redan läst tillsammans med killarna, eller så använder jag bibelställen jag studerat noggrant. Här är en lista över några böcker jag ofta använder: Lär känna Gud, When People Are Big and God Is Small, The Masculine Mandate, A Call to Spiritual Reformation, Guds stora plan. Om jag vill använda en ny bok försöker jag läsa den tillsammans med någon annan.

Jag försöker hålla reda på vem jag träffar, hur ofta och syftet med våra möten i ett Google-dokument. Av en särskild anledning håller jag också koll på dem jag träffade tidigare eller andra medlemmar jag träffar mer sällan. Det gör jag av två skäl: (1) det här fungerar som en bra bönelista som jag använder när jag ber på morgonen, och (2) det hjälper mig att hålla reda på vad jag gör så att jag inte tappar kontakten med folk och så att jag kan se om jag använder min tid strategiskt. Om jag tittar på min lista och till exempel ser att det finns många killar som är väldigt lika mig, kan jag medvetet försöka anpassa vem jag träffar.

Ibland kör jag fast med vissa killar och ibland inte. En del kommer jag bra överens med; med andra blir processen trög. Ibland fortsätter vi att träffas eftersom det fortfarande verkar positivt även om kommunikationen är dålig; andra gånger bestämmer vi oss för att sluta eftersom vi inte passar ihop.

Vissa killar växer och andra står still. Om en kille står still alltför länge slutar jag troligen att träffa honom och föreslår någon annan. Det är inte bra använd tid att investera i någon som inte är intresserad av att växa eller att ta emot råd från Bibeln.

Jag försöker hålla alla mina relationer öppna. Ibland är jag det verktyg i Frälsarens hand som Gud tänker använda; andra gånger är jag inte det. Det är Jesus som är Messias, inte jag, och jag vill att Jesus ska vara det viktigaste för personen jag vägleder, inte jag eller någon annan. Ofta betyder det att jag måste släppa taget om killar. Det kan vara svårt, men jag måste hela tiden påminna mig själv om att det handlar om deras andliga tillväxt och inte om att jag används för deras andliga tillväxt.

Det måste inte alltid handla om ett personligt möte. Jag ringer många telefonsamtal till killar som inte jobbar centralt i stan, och ofta är telefonsamtal lättare att planera och fortfarande ganska användbara.

Jag skickar då och då mail till killarna jag träffar, antingen med ett uppmuntrande ord eller en betraktelse från Bibeln eller en bra artikel jag hittat. Detta varierar mycket. Ibland är dessa mail personliga för någon särskild kille och andra gånger skickar jag till en hemlig-kopia-grupp.

Jag har en serie Google-dokument med utdrag ur Bibeln om olika ämnen. De finns även tillgängliga på min iPhone, och jag kollar dem regelbundet för att vara säker på att jag svarar i enlighet med Bibeln när någon frågar, inte bara utifrån mina egna tankar. Jag har dokument med bibelhänvisningar om följande ämnen: lust, åldrande, Bibelns trovärdighet, samkönad attraktion, etnicitet och skönhet (för min fru och mina döttrar).

Författarens anteckning: För mer djupgående material om lärjungaträning rekommenderar jag 9Marks Journal on discipling from 2012. Specifikt rekommenderar jag den korta artikeln, ”A Discipler’s Daily Itinerary”, om hur en daglig rutin kan se ut.

Av Greg Spraul

Copyright 2022 9Marks. Used by permission. Website: www.9Marks.org