Hur kan jag växa i min förståelse av bibelteologi?

Hur kan jag växa i min förståelse av bibelteologi?

  1. Studera Skrifterna tematiskt. Även om du borde studera hela Bibeln både djupt och brett kan det vara till stor hjälp att läsa genom Skriften för att spåra teman som löper genom Bibeln. Om du studerar hur teman som skapelsen och den nya skapelsen, sabbatsvila, kungamakt och Guds närvaro bland sitt folk utvecklas genom Skriften, så kommer du att få en panoramabild av Guds härlighet och evangeliets under.
  2. Ta efter Nya testamentets attityd gentemot Gamla testamentet. När du studerar Nya testamentet, var då uppmärksam på hur det uppfyller, förtydligar, tillämpar och ibland ersätter något i Gamla testamentet. När du gör detta kommer du att förstå hur enhetlig Skriften är, enhetlig när det handlar om Guds frälsande syfte genom hela historien och den mångfacetterade rikedomen i Kristi frälsningsverk.
  3. Studera Gamla testamentet med Jesus och Nya testamentet i åtanke. Medan du läser Gamla testamentet, ställ då frågor som ”Var i frälsningshistoriens tidslinje passar detta ställe in? Hur pekar detta ställe på Jesus? Hur formar detta ställe grunden för vad kristna tror på? Vilka ställen i Nya testamentet kastar ljus över dessa frågor?”
  4. Studera de profetiska böckerna i Gamla testamentet. Gamla testamentets profetiska böcker innehåller en del av Bibelns rikaste undervisning kring Jesu Kristi liv, tjänst och hur han är högt över allt och alla. De fördjupar även vår kunskap om Gud och pekar mot fullbordandet av Guds frälsningsverk.
  5. Läs en bra bok om bibelteologi. Börja med The Goldsworthy Trilogy av Graeme Goldsworhthy eller Guds stora plan: Den röda tråden genom Bibeln, av Vaughan Roberts.

Översatt av Nima Motallebzadeh

Copyright 2020 9Marks. Used by permission. Website: www.9Marks.org