Hur man förändrar sin församling

Hur man förändrar sin församling

Pastorer frågar mig ofta: ”Hur får vi våra församlingar att ändra sig?” Alltför många pastorer har fjärmat sina församlingar från sig då de försökt åstadkomma förändringar. Vissa har även fått sparken.

Men som herdar måste vi leda våra församlingar till förändring, även om förändringar ofta blir svåra. Här är några förslag på hur man kan åstadkomma förändringar: lär, stanna och älska.

Lär för att ändra

För det första bör våra idéer för församlingarna komma från Bibeln. Det innebär att predikstolen är det mäktigaste verktyget i att förändra en församling. Det normala är att Guds Ande verkar i människohjärtan genom regelbunden, utläggande predikan av Skriften.

Be att Gud genom din förkunnelse ska lära församlingen hur den behöver förändras. Det är underligt hur ofta vi pastorer vill fixa problem innan vi lagt tid på att förklara problemen!

Alltför många pastorer försöker tvinga fram förändringar i sin församling – och försvarar det ofta genom att kalla det ledarskap – när de istället borde upplysa församlingen. Bröder, vi ska föra de får som anförtrotts i vår vård på bete, inte slå dem. Lär dem.

Även om förändringen du har i åtanke är rätt, återstår ännu frågan om det är rätt tillfälle. Att ha rätt är inte ett grönt ljus för omedelbar handling, vilket för mig vidare till min andra punkt.

Stanna för att ändra

Tanken att engagera sig på ett enda ställe håller på att försvinna på arbetsplatsen och i hemmet. Förebilden för yngre generationer är inte en färdigtillverkad karriärstege med noga avgränsade vägar, utan snarare mosaiken i det världsöverspännande nätet, med alternativ och valmöjligheter som tycks breda ut sig i det oändliga. Vi får lära oss att värdera olika upplevelser och förstå dem som berikande varandra.

Vi pastorer behöver visa en annan förebild i våra församlingar. Vi behöver lära dem att engagemang är gott, oavsett om det är för våra äktenskap och familjer, våra vänner och vår tro eller vår församling och vårt grannskap. Det är i ljuset av sådana mer långsiktiga engagemang (där man inte tänker i månader, utan decennier) som vi kan hjälpa våra församlingar hitta rätt prioriteringar.

Det är inte din starka personlighet som är din största tillgång i att hjälpa din församling som pastor, utan år av troget, tålmodigt undervisande. Förändringar som inte sker detta år kan komma nästa år eller om tio.

Välj därför dina strider vist och prioritera noga den ena behövda förändringen över den andra. Vilka förändringar är mest angelägna just nu? Vilka kan vänta? I allmänhet behöver pastorer lära sig tänka på ett moget och långsiktigt sätt.

Långa pastorat hjälper även pastorn. De håller honom från att bli någon som kommer med trollerilådan och gör sina nummer i två eller tre år för att sedan gå vidare. I allmänhet är det så att ju längre vi stannar, desto mer genuina måste vi vara – och det är bra för våra egna själar och för dem vi tjänar.

Nyckeln till förändring är att stanna i en församling tillräckligt länge för att lära församlingen. Om du inte planerar att stanna, akta dig för att börja någonting som näste man på tur kommer behöva fullfölja. Gör inte församlingen förhärdad mot dig eller din efterträdare, eller rent av mot förändring över huvud taget.

Som ung seminariestudent gjorde jag tre anglikanska kyrkomän i Cambridge till mina förebilder. Alla hade utläggande förkunnartjänster på viktiga platser under många år – Richard Sibbes (Cambridge och London i 30 år), Charles Simeon (Cambridge i över 50 år) och John Stott (London i över 50 år). Genom Guds nåd byggde dessa tre män länge och trofast de församlingar de tjänade och formade de kommande generationerna av pastorer.

Älska för att ändra

Det krävs kärlek för att vilja ha rätt förändringar, lära om dem och stanna länge nog. Du måste älska Herren och du måste älska de människor som han har anförtrott åt dig.

Klemens av Rom har sagt: ”Kristus tillhör dem som har ett ödmjukt hjärta, och inte dem som höjer sig över sin hjord.” Utifrån kärlek kommer den tålmodiga omsorgen, som om och om igen vänder församlingen till Guds Ord.

Jonathan Edwards var inte en mindre trogen pastor för att hans församling avvisade honom. Vissa av oss har haft korta och trogna pastorat. Men det är inte dem jag talar om här. Med detta korta stycke har jag endast försökt väcka några tankar hos er om hur ni – genom att lära, stanna och älska – kan leda er församling till bibliska förändringar.

Mark Dever är pastor i Capitol Hill Baptist Church i Washington, D. C. och föreståndare för 9Marks. Du kan finna honom på Twitter: @MarkDever.

Copyright 2019 9Marks.  Used by permission. Website: www.9Marks.org