Hur reformationen tände evangelisationen

Vad associerar du med reformationen? De flesta tänker nog på ledare som Martin Luther och Jean Calvin, eller de “fem allena” som sammanfattar rörelsens teologiska övertygelser.

Men få av oss tänker nog på reformationens massiva inverkan på evangelisationen.

I denna femminuters video samtalar Danny Akin (ordf. Southeastern Baptist Theological Seminary i North Carolina), Colin Smith (pastor, The Orchard Evangelical Free Church i Chicago) och Ryan Kelly (pastor, Desert Springs Church i Albuquerque) kring hur reformationen tände en sådan stark eld för Evangeliets vittnesbörd. Akin korrigerar den vanliga missuppfattningen om att Calvin saknade en robust syn på missionen, medan Smith noterar hur återupptäckten av Evangeliet satte fart på evangelisationen, inkl. hans hemland Skottland, genom John Knox’ arbete. Slutligen förklarar Kelly hur reformationens teologi hjälpte till att sprida kristendomen i Frankrike på 1500-talet, på ett aldrig tidigare skådat sätt. Se på detta samtal och lär dig om hur reformationsteologin ger kraft åt missionen.

 

 

Många verkar se reformationen som en teologisk bedrift.
Men hur ledde den till och påverkade evangelisationen?
Jag säger ofta till mina elever att man inte kan vara en god teolog-
-utan att vara en god missionär och evangelist.
Man kan inte heller vara en god missionär och evangelist, utan att vara-
-en god teolog. De hänger ihop.
Ser vi tillbaka på reformationen ser vi att den naturliga följden-
-av att man upptäckte Evangeliet och de “fem allena”, också ledde till-
-evangelisation och mission. Det blev senare en grogrund för David Brainerd-
-och William Carey. Allt detta kan spåras tillbaka till reformationen.
I själva upptäckandet av Evangeliet finns en vilja att evangelisera.
Evangelisering finns inte om man inte även upptäckt Evangeliet.
Många tror att Calvin m.fl. inte brydde sig om missionen.
Danny, du som är historikern, vad har du att säga om det?
Ta bara och läs Calvins kommentarer. Han såg att upptäckten av Evangeliet-
-naturligtvis ledde till världsmission och evangelisation.
Calvin själv sände missionärer till platser dit Evangeliet behövde gå.
Det är en myt att upptäckten av reformert teologi inte skulle leda till-
-världsmission. Den moderna missionsrörelsen har faktiskt sina rötter i-
-reformationstraditionen. Se exempelvis Brainerd och Carey i Amerika.
Adoniram Judson, o.s.v. De var alla stöpta och rotade i reformert teologi.
När Evangeliet återupptäcks tar alltså världsmissionen fart!
Jag växte upp i Edinburgh och fascinerades av den stora missionskonferensen-
-i Edinburgh 1910. Något liknande hade aldrig tidigare skådats.
Jag upptäckte en predikan av James Denney från Baptist Missionary Societys-
-konferens år 1911. Predikan heter “Blidkning” 1 Joh 2:2, Kristus dog-
-inte bara för våra synder, utan för hela världens synder.
Han säger: “På sistone har det talats mer om mission än någonsin”-
-“men vad har det blivit av det? Ingenting! Människor måste bli gripna”-
-“av Evangeliet om vi ska få se någon mission.”
Om man upptäcker Evangeliet blir man så glad och bara måste sprida det.
Om du inte vill dela och sprida det så är jag skeptisk till om du alls-
-har upptäckt Evangeliet.
Calvin var en så stor förebild för detta. Hans predikningar om 5 Mosebok-
-avslutas med böner om att Guds ära ska spridas ut bland folken.
Jag har också tagit hjälp av Calvins massiva verk om Daniels bok-
-och han tar varje tillfälle i akt att betona Evangeliets utbredande.
Han säger att vi har en skyldighet att göra detta.
I Daniel står det ju om varje stam, språk och folk, som i Uppenbarelseboken.
Genom hela Daniels bok finner Calvin att vi har skyldighet att missionera.
Det är viktigt att känna till hur Genève var en stad som skickade mycket-
-missionärer, tack vare Jean Calvins arbete där.
1555 fanns det fem protestantiska kyrkor i Frankrike.
1559 fanns det ungefär två hundra!
Sedan, 1562 fanns där två tusen! Allt detta tack vare män från Genève-
-eller män som kommit till Genève för att bli utbildade i Evangeliet.
De blev sända tillbaka till det fientliga Frankrike, för att predika-
-Evangeliet och plantera församlingar. Det var sann pionjärmission!
Detsamma gäller min skotske landsman John Knox som for för att studera-
-under Calvin, i vad han sa var Kristi största skola på jorden.
Han kom tillbaka med eld i själen och reformationen i Skottland kom-
-tack vare Calvins inflytande på Knox.
Jag skulle gärna vilja se en sådan församlingsplanteringsrörelse-
-i vår tid. Det hade varit en underbar syn.