Hur ska församlingen se på lärjungaskap: ”program” eller ”livsstil”?

Hur ska församlingen se på lärjungaskap: ”program” eller ”livsstil”?

Svar:

Församlingen bör inte se lärjungaskap som en speciell händelse eller ett häftigt program.

Lärjungaskap är inte något tillfälligt eller ovanligt, något som kan skiljas från vårt övriga kristna liv. Att vara kristen är att vara Jesu lärjunge. Och att vara en Jesu lärjunge betyder

• (i) att genom andra få hjälp att bli lik Jesus (att vara en lärjunge);
• (ii) att hjälpa andra bli lik Jesus (att lärjungaträna andra)

Därför bör församlingar se lärjungaskap som en livsstil. Det bör vara en naturlig del av att vara kristen och församlingsmedlem. Det är så man är en efterföljare till Jesus.

Detta betyder att församlingar kan välja om man vill använda ett särskilt program eller inte för att främja lärjungaskap. Men de måste absolut främja en lärjungaskapskultur. Det borde vara naturligt att yngre kristna diskuterar andliga saker med äldre kristna runt middagsbordet. Det borde också vara naturligt att yngre kristna tillbringar tid i äldre kristnas hem för att se hur de tillämpar sin tro på alla delar av livet, till och med hur de gör när de lägger sina barn. Genom Guds nåd kommer en församling som främjar en lärjungaskapskultur vara full av medlemmar som alltmer liknar Herren Jesus (1 Kor 11:1).

Copyright 2021 9Marks. Used by permission.
Website: www.9Marks.org