Hur ska vi tolka naturkatastrofer?

Mike Bullmore svarar på den svåra frågan: Hur ska vi tolka naturkatastrofer? Är de alltid tecken på Guds dom?

 

 

HUR SKA VI TOLKA NATURKATASTROFER? ÄR DE ALLTID TECKEN PÅ GUDS DOM?
Detta är en utmanande fråga – hur direkt verkar Gud i en naturkatastrof?
Den större frågan är: Vad är en naturkatastrof och hur förhåller de sig-
-till Guds syften? Vi kan börja vårt svar i Romarbrevet 8.
Där läser vi om hur inte bara människor påverkas av synden, utan även-
-hela skapelsen. “Hela skapelsen är lagd under förgängelsen.”
Ingen del av skapelsen har alltså gått fri från syndens verkan och Guds-
-dom som reaktion på den. I 1 Mos 3 förbannar ju Gud både människan och-
-skapelsen. När Paulus skriver “Hela skapelsen är lagd under förgängelsen”-
-talar han om den som lade den där – nämligen Gud själv.
Han lade hela skapelsen under förgängelsen.
Ingen vrå av universum är opåverkad. Jorden vi bor på är förvriden-
-och lider under plågor Gud inte hade avsett från början.
Detta i sig är förklaring nog för naturkatastrofer – jordbävningen-
-cyklonen, orkanen och katastrofer vi nyligen sett.
Romarbrevet 8 ger i sig självt en tillräcklig förklaring.
Hela skapelsen våndas och suckar, den är lagd under förgängelsen.
Utöver denna tillräckliga förklaring i Rom 8 skulle jag vilja tillägga-
-att vi faktiskt ser Gud ingripa mycket direkt, både i Gamla och Nya-
-testamentet. Ibland använder Gud “naturkatastrofer” för att döma.
T. ex. de tio plågorna över Egypten och Farao, eller stormen Gud sänder-
-för att döma Jona, där också andra blir drabbade. Men Gud gjorde det.
Eller gräshopporna som Joel nämner i sin bok. Även i Nya testamentet ser vi-
-tillfällen då Gud har gått in och handlat. Romarbrevet 8 förklarar-
-alltså tillräckligt, men vi kan inte bortse från att Gud faktiskt också-
-direkt har handlat. Men från vårt perspektiv är det svårt att veta.
Jordbävningen i Kina – vad var det? Det är inte alltid vår sak att veta.
Allt vi vet utifrån Bibeln är att skapelsen är underlagd förgängelsen-
-och att Gud är mäktig, och ibland går in direkt och handlar i dom.
Översättning: Evangeliecentrerat.se