Hur du studerar Bibeln 2021

Hur du studerar Bibeln 2021

Har du hört liknelsen om mannen som för att förstå Guds vilja med sitt liv brukade slå upp sin Bibel och läsa den vers som han först fick upp?

Under en period när hans familj hade det jobbigt sökte han en dag Guds ledning. Han öppnade Bibeln och pekade på måfå på en vers. Han hamnade på Matteusevangeliet 27:5: ”Sedan gick han (Judas) bort och hängde sig.” Förbryllad över uppmaningen var han dock fortfarande angelägen om att få ett ord från Gud. Han hoppades på något bättre och bläddrade till en annan sida. Blicken fastnade på Lukasevangeliet 10:37: ”Gå du och gör som han.” Förvirrad skyllde han ändå på tillfälligheter och bestämde sig för att ge sin metod en sista chans. Efter en kort bön slog han upp en sida och hamnade med fingret på Johannesevangeliet 13:27. Där fanns en uppmaning från Jesus: ”Det du gör, gör det snart.”

Det här är en humoristisk anekdot, men den har en allvarlig poäng. Det är lätt att man använder Bibeln fel och att man inte ”rätt delar sanningens ord” (2 Tim 2:15).

I min lilla bok Before You Open Your Bible går jag igenom nio sätt som är till hjälp och till och med nödvändiga när det gäller att rätt närma sig Guds ord. Men vad händer när du är klar med förberedelserna och börjar läsa? Hur blir det då?

Tre viktiga steg

Här är tre ofta citerade steg som har hjälpt mig genom åren – och som kommer att visa sig användbara när du 2021 på nytt börjar läsa din Bibel.

1. Observera: Vad är det som sägs?

Det första steget handlar om att observera (eller kanske bättre, om att förstå). Oavsett när vi öppnar Guds ord är det viktigaste helt enkelt att se vad vi finner.

Den goda nyheten är att det inte är komplicerat att observera. Det handlar främst om att läsa långsamt och noggrant i avsikt att samla fakta om vem, vad, var och när. Följande frågor är bra att ha som utgångspunkt:

• Finns det några ord eller idéer som återkommer?
• Vem är det som talar eller skriver?
• Vem talar eller skriver man till?
• Vilka är huvudpersonerna?
• Var händer detta?
• Finns det ord som påvisar kronologi?
• Finns det konstraster, jämförelser eller villkor?
• Vilken är den logiska följden i författarens argumentering?
• Finns det ord som anger stämning, humör och känslor? Bildliga uttryck?
• Hur ser styckeindelningen ut och vilka är sambandsorden?
• Vad förstår jag inte?

Att observera Bibeln behöver inte vara en utdragen och jobbig process. Du måste varken ställa eller svara på alla frågor. Ju mer du studerar Bibeln desto mer medveten blir du när det gäller sådana saker. (Förresten är det bättre att läsa bibelböckerna i sin helhet än att fastna i detaljer som bortser från sammanhang och att inte slumpvis hoppa från det ena stället till det andra.)

2. Tolka: Vad betyder det?

Nästa steg blir att tolka. Du har tittat på vad avsnittet säger, men vad betyder det? Det kan vara till hjälp att ställa frågor som:

• Förklarar sammanhanget förvillande ord eller fraser? (Det är klokt att se på det ”närmaste” sammanhanget – andra verser i samma kapitel eller andra kapitel i samma bok – innan man vänder sig till avsnitt ”längre bort” eller andra resurser än Bibeln.
• Hur skulle jag formulera om avsnittet med egna ord?
• Av vilken anledning skrev den bibliske författaren detta avsnitt?
Varför var det nödvändigt att ha med det?
• Stämmer min tolkning överens med det jag såg i observationsfasen eller är den alltför beroende av vissa detaljer?
• Tar jag hjälp av andra bibelställen i min tolkning? (Uttrycket ”Låt skrift tolka skrift” påminner oss om att låta klarare avsnitt kasta ljus över mer komplicerade verser.)
• Var passar detta avsnitt in i frälsningshistorien? Hur passar det in i Bibelns undervisning i stort?

Kort efter sin uppståndelse, som den beskrivs i Lukasevangeliet 24, möter Jesus två män och förklarar den viktigaste hemligheten när det gäller bibelstudium: allt handlar om honom:

Då sade han till dem: ”Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt! Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet?” Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla Skrifterna. (Luk 24:25–27)

Men det var inte bara efter sin uppståndelse som Jesus talade om detta. Under sitt uppdrag på jorden förklarade han sin egen centrala plats i den stora berättelsen för de lokala ”bibelexperterna”:

Ni forskar i Skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv…. Hade ni trott Mose skulle ni tro på mig, för det var om mig han skrev. (Joh 5:39–40, 46)

Det är en sak att känna till bibelberättelser; det är en annan att känna till Bibelns berättelse. Det är en sak att vara medveten om berättelsens många hjältar; det är en annan att känna Hjälten själv.

Det har sagts att Gamla testamentet är ”Jesus Kristus fördold”, och att Nya testamentet är ”Jesus Kristus uppenbarad”. Från början till slut pekar Bibelns innehåll fram mot och får sin slutliga lösning i Guds Sons försoning (Joh 1:45; 8:56; 12:16; 2 Kor 1:20; 1 Petr 1:10–12; Apg 13:27; 13:29; 28:23).

Här är en enkel struktur som jag hämtat från en pastor, Tommy Nelson, och som har hjälpt mig att tolka allt i Skriften med Frälsaren för ögonen:

• Gamla testamentet: Förväntan
• Evangelierna: Manifestation
• Apostlagärningarna: Proklamation
• Breven: Förklaring
• Uppenbarelseboken: Fullbordan

Vart du än vänder dig så handlar Bibeln om Jesus.

Lägg märke till att när du väl tolkat så gott du kan så är det ofta lämpligt att konsultera en utomstående källa såsom en kommentar eller ett bibellexikon. Även om de aldrig kan ersätta Skriften så kan sådana hjälpmedel vara bra komplement. (I första hand rekommenderar jag ESV Study Bible, New Bible Commentary och New Dictionary of Biblical Theology.)

3. Tillämpning: Min respons?

Efter observation och tolkning kommer tillämpning. Det är det yttersta målet för bibelstudiet. I de två första faserna studerar du texten; nu studerar texten dig. Att sluta i förtid, innan du tillämpat det som du observerat och tolkat, är som att tugga utan att svälja.

Bibeln själv är tydlig med hur viktigt det är att gå från förståelse till lydnad (Matt 7:24–27; Joh 13:17; Jak 1:22; 2 Tim 3:16–17). Lämpliga frågor att fundera kring i detta skede:

• Vad har jag lärt mig om Gud – hans karaktär, hans plan, hans prioriteringar, hans löften, hans önskningar, hans sätt att vara?
• Vad har jag lärt mig om mig själv? Om min nästa? Om världen?
• Vad innebär det ”fallna tillståndet” som beskrivs i detta avsnitt (d.v.s. vilka aspekter av mänsklig synd och brist är tydligast)? Vad sägs om den ”räddande lösningen” (d.v.s. vilken aspekt av Guds nåd är tydligast)?
• Hur påverkar evangeliet – de fantastiska nyheterna om vad Gud gjorde genom Jesu liv, död och uppståndelse för att försona upprorsmakare med sig själv – min förståelse av det här avsnittet? Och omvänt, hur belyser det här avsnittet min förståelse av evangeliet?
• Hur behöver jag ändra mitt sätt att tänka eller leva med tanke på det jag har lärt?
• Hur ska jag be i ljuset av det här avsnittet?
• Finns här uppmuntran eller något löfte som jag behöver fundera kring?
• Vilka konsekvenser får det här avsnittet när det gäller mitt förhållande till mina icke-kristna vänner?
• På vilket sätt gäller det här avsnittet mina bröder och systrar i Herren? Vad säger det om vårt liv tillsammans som församling?

Ta steget

Vad säger det här stället i skriften? Det är observationen. Vad betyder det? Det är tolkningen. Vad bör jag (eller vi) göra? Det är tillämpningen.

Att studera Bibeln det här året kommer att kräva arbete men utdelningen blir ovärderlig. Denna Bok är en bottenlös skattkista av visdom, skönhet, kraft och sanning. Låt oss sätta igång.

Matt Smethurst är chefredaktör för The Gospel Coalition och författare till Before You Open Your Bible: Nine Heart Postures for Approaching God’s Word (10ofThose, 2019), 1–2 Thessalonians: A 12-Week Study (Crossway, 2017) och Deacons: How They Serve and Strengthen the Church (Crossway, April 2021). Han och hans fru, Maghan, har tre barn och bor i Louisville, Kentucky. De tillhör Third Avenue Baptist Church, där Matt tjänar som äldste. Du kan följa honom på Twitter.

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition.