I världen får ni lida (Charles Spurgeon)

I världen får ni lida (Charles Spurgeon)

”I världen får ni lida.”
Johannes 16:33

Undrar du varför, troende? Se upp till din himmelske Fader och skåda honom som är ren och helig. Vet du inte att du en dag kommer att bli lik honom? Kommer det vara lätt för dig att bli formad till hans avbild? Kommer du inte behöva mycket luttring i lidandets ugn för att rena dig? Kommer det vara en lätt sak att bli av med dina fördärv och göra dig fullkomlig såsom din Fader i himlen är fullkomlig?

Sedan, kristen, vänd ditt öga neråt. Vet du vilka fiender du har under dina fötter? Du var en gång en Satans tjänare, och ingen kung blir frivilligt av med sina undersåtar. Tror du att Satan kommer lämna dig ifred? Nej, han kommer alltid vara på dig, för han ”går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka”. Förvänta dig därför svårigheter, kristen, när du tittar ner under dig.

Se dig sedan omkring. Var är du? Du är i fiendens land, en gäst och främling. Världen är inte din vän. Om den är det, är du inte Guds vän, för den som är vän med världen är Guds fiende. Var så säker på att du kommer finna fientliga människor överallt. När du sover, tänk dig att du vilar på slagfältet; när du går, förvänta dig ett bakhåll i varje buske. Som det sägs att myggor hellre biter främlingar än infödingar, så kommer jordens prövningar vara skarpast för dig.

Till sist, se inom dig, in i ditt eget hjärta och se vad som finns där. Synden och jaget finns där inne fortfarande. Ah! om du inte haft någon djävul att fresta dig, fiender att kämpa mot dig eller värld att snärja dig, skulle du fortfarande finna nog med ondska inom dig själv för att vara dig till stora bekymmer, för ”Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt”. Förvänta dig då bekymmer, men misströsta inte på grund av det, för Gud är med dig och hjälper och ger dig styrka. Han har sagt: ”Jag ska vara med dig på nödens dag. Jag ska rädda dig och hedra dig.”