Induktivt bibelstudium – inte bara för vuxna

Induktivt bibelstudium – inte bara för vuxna

”Hur läser du Bibeln med dina barn?”

Som mamma har jag ofta haft det samtalet med andra kristna föräldrar. Vi vill läsa Bibeln med våra barn på ett förvandlande och meningsfullt sätt som både ökar deras kunskap om Gud och utrustar dem till att engagera sig och leva ut Guds ord medan de växer upp.
För de flesta av oss är detta en utmaning. Förutom kaotiska scheman, att vi har barn i olika åldrar och att det finns ett andligt motstånd, är det ett vanligt problem att familjer helt enkelt inte vet var man ska börja.

Vi är en del av en resursrik generation med tillgång till en skatt av familjefokuserat och teologiskt sunt material. Men även om sådant kompletterande material är värdefullt känner sig många föräldrar och vårdnadshavare otillräckliga när det handlar om att öppna Bibeln tillsammans med sina barn.

När det gäller våra egna barn har min man och jag använt oss av enkla bibelstudieverktyg: iakttagelser, betydelse och tillämpning av texten. Denna induktiva metod har redan rönt stor uppskattning och används flitigt i kyrkor i dag. I vår familj ger den en stomme som är tillräckligt grundläggande för att våra yngre barn ska hänga med samtidigt som metoden växer med dem ända in i vuxen ålder.

Genom att göra denna metod barnvänlig och utforma den efter skillnader i ålder och kunskap har föräldrar något att börja med när de ska undervisa sina barn i hur de ska tänka, fråga, involvera sig i och förstå Guds ord.

Vi börjar med att läsa ett stycke ur Bibeln som är lätt för unga hjärtan och sinnen att ta in. Sen följer vi upp med tre omgångar av diskussionsfrågor. För varje omgång frågor använder vi en rörelse för att förstärka konceptet i våra barns sinnen och göra bibelstudietiden rolig.

Steg ett: Iakttagelser

Fråga: Vad ser du?

Rörelse: Barnet gör en kikare med händerna runt ögonen för att zooma in och undersöka texten.

Den första omgången med frågor är avgörande för att lägga grunden för resten av tiden du studerar texten med dina barn. Dessa enkla frågor är: vem, vad, var och när.

Du kan till exempel fråga: Vem talar? Vad hände innan detta avsnitt? Var passar det här in i hela Bibelns berättelse? Svaren här är förhållandevis enkla, vilket ger stora möjligheter att involvera även mycket små barn i samtalet. Frågor om iakttagelser hjälper barnen att sakta ner och börja lägga märket till sammanhanget och detaljerna i stycket innan de drar förhastade slutsatser.

Steg två: Betydelse

Fråga: Vad betyder detta?

Rörelse: Barnet drar upp axlarna med handflatorna uppåt.

Här uppmuntrar du dina barn att fråga ”Varför?” Iakttagelserna i första steget bereder på ett naturligt sätt vägen för mer djupgående, utforskande frågeställningar. Betydelsefrågor engagerar deras sinnen och förmåga att tänka kritiskt samtidigt som de läser och studerar tillsammans med dig. Du kan fråga: ”Finns det några ord du inte förstår?” eller ”Vad tror du att______betyder?”. För att ha ett evangeliecentrerat tillvägagångssätt kan du avsluta med: ”Säger de här verserna oss något om vem Gud Fadern (Jesus eller den helige Ande) är eller vad han har gjort för världen?”

När barnen över tid utvecklas och mognar lär de sig att fråga tankeväckande betydelsefrågor, vilket hjälper dem att bli noggranna läsare av Guds ord.

Steg tre: Tillämpning

Fråga: Hur kan jag förändras?

Rörelse: Barnet för handen till hjärtat, för att visa att kunskapen behöver leda till ett förvandlat hjärta.

När vi läser Guds ord med våra barn längtar vi efter att de inte bara ska bli ordets hörare utan också ordets görare (Jak 1:22-25). I detta sista steg hjälper vi våra barn att ta sanningarna vi upptäckte när vi iakttog och sökte betydelsen av texten och tillämpa dem i våra liv här och nu.
Svaret på denna fråga blir olika för varje barn. En fyraårings svar kommer vara annorlunda än svaret från ett barn i mellanstadieåldern. För vissa kan det vara en stor utmaning att sätta ord på svaret till frågan: ”Hur kan jag förändras?” Som förälder kan vi vara föredömen och uppmuntra detta steg genom att dela med oss av hur evangeliet har förändrat våra liv. Sen kan vi fråga: ”Finns det något i ditt hjärta, din attityd eller i någon relation som behöver förändras?” och även, ”Finns det något vi kan be om tillsammans?”

Frukt hela livet

Oavsett vilken metod vi använder oss av som föräldrar och vårdnadshavare har vi blivit anförtrodda att uppfostra barnen i vår omsorg. Därför bör vi regelbundet ge tid till Guds ord tillsammans med dem. När vi gör så bjuder vi med dem på ett äventyr närmare Gud genom hans ord.

Om Herren vill och vi får leva kommer de bli mer bekanta med Bibeln över tid. De kommer att växa i förtröstan på att Bibeln går att förstå, att den är trovärdig, sann och god. Hand i hand med våra barn kan vi mogna i en djupare förståelse av Kristus och i större grad formas till hans likhet, samt vittna om Guds kärlek till världen.

Shawna Duvall lever i Blue Rigdge Mountains i North Carolina med sin man Greg och deras tre barn Micah, Savannah och Caleb. Hon är bibellärare, talare och författare. Du kan följa hennes blogg på www.shawnaduvall.net (på engelska)

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition.