J. I. Packer om de sex saker du borde säga till dig själv varje dag

J. I. Packer om de sex saker du borde säga till dig själv varje dag

I J.I. Packers teologi var barnaskapet hos Gud en stor sak. I Lär känna Gud skrev han:

”Om du vill ha reda på hur väl en person förstår den kristna tron, ta då reda på vilken betydelse den tanken har att han är Guds barn och har Gud till Far.

Om det inte är den tanken som inspirerar och kontrollerar hans tillbedjan, hans böner och hela hans livssyn, då har han inte förstått mycket av den kristna trons väsen.”

Packer skrev att om han skulle sammanfatta Nya testamentets budskap i tre ord, skulle han välja

adoption genom blidkning.

“Jag tror inte”, skrev han, “att jag någonsin kommer finna en rikare eller mer betydelsefull sammanfattning av evangeliet än den.”

Hur skulle Packer sammanfatta hela Nya testamentets lära? Han skrev: ”Man sammanfattar Nya testamentets lära i en enda sats om man säger att den är en uppenbarelse av den helige skaparen som Fader.”

Packer sammanfattade hela Nya testamentets gudstro som medvetandet om att Gud är vår helige Fader. Han skrev: ”Allt Kristus lärde, allt som gör Nya testamentet nytt och fullkomnar Gamla testamentet, allt som är utpräglat kristet i motsats till enbart judiskt, kan sammanfattas i kunskapen om Gud som Far.”

Packer sa att var och en av oss borde ställa sig själv följande frågor:

• Känner jag som kristen till min verkliga identitet?
• Är jag medveten om min verkliga destination?

Han kallade detta “den kristnes hemlighet till ett kristet liv och till ett liv som hedrar Gud.” Han sa att vi borde ta till oss följande sanningar: “Säg det till dig själv om och om igen, gärna det första du gör på morgonen, det sista du gör på kvällen, när du väntar på bussen och närhelst du inte har något annat som upptar dina tankar. Be om kraft att leva som en som vet att detta är sant:

1. Jag är ett Guds barn
2. Gud är min Far.
3. Himlen är mitt hem.
4. Varje dag tar mig en dag närmare det hemmet.
5. Min Frälsare är min bror.
6. Varje kristen är också min bror.”

Om du inte har läst Packers kapitel om Guds barn i Lär känna Gud, rekommenderar jag dig å det varmaste att göra det.

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition