Jesus behövde dö (Conrad Mbewe)

Inga moraliska föredömen kan ta bort vårt inre syndafördärv. Jesus behövde dö, för att befria oss.

Det här är ett utdrag från predikan “Den rättfärdige telningen” som kan ses i sin helhet med svensk text här.

Conrad Mbewe, pastor i Kabwata Baptist Church i Lusaka, Zambia, predikar utifrån Jeremia 23:1-8 på The Gospel Coalitions konferens 2011.

 

 
 

Jesus kom inte bara för att lära oss några moraliska bud-
-så att vi kan försöka följa Guds moral.
Han kom inte ens för att vara en bra förebild, som vi kan leva efter.
Om det var allt hade Han misslyckats, för vi är födda syndare.
Vi är födda med korrupta naturer, våra hjärtan är korrupta.
Våra sinnen är korrupta och våra viljor är korrupta.
Sjukdomen finns på insidan. Inga moraliska föredömen kan ta bort detta.
Jesus var tvungen att lida och dö, för att bli denna kung och befriare.