Jesus dog! (Paul Washer)

Paul Washer talar om hur Kristus inte bara dog för synder, utan också återuppstod från de döda och uppsteg till himlen.

 

 

Han dog! Fadern gav Sin Son!
När du säger att Jesus dog, borde du inte stanna till?
Han dog! Hans blod utgöts på träet!
Det är den enda anledningen till att din svarta synd kan tvättas bort.
Blodet på träet, slakten på Guds Son!
Och den människan, Guden, människan Kristus Jesus återuppstod-
-och på fyrtionde dagen steg Han upp till Sin Faders högra sida.
Och för första gången i världshistorien-
-gick en man fram till Himlens port och ropade ut…
Vers 7: “Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar”-
-“så att ärans konung kan tåga in.”
Och hela Himlen är tyst av förvåning. En modig en börjar tala…
“Vem är denne ärans konung? Vem vågar tala till dessa portar?”
“Ingen man har vågat komma såhär långt och föra handen till dessa reglar!”
“Vem är denne ärans konung?”
Och plötsligt ropar Herren, Messias, Kristus, Guds Son, människan…
“HERREN, stark och väldig, Herren, väldig i strid.”
“Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar”-
-“så att ärans konung kan tåga in.”
Och för allra första gången, öppnas de portarna för en människa!
Han går igenom portarna, och allt som nånsin skapats faller på sitt ansikte.
“Högt lovat vare Jesu namn, du änglaskara sjung”
“och bär den gyllne kronan fram…”
“Krön honom nu, Guds Lamm, med många kronors glans…”
Jag kan bara se Honom nu, gå upp till Sin Fader, frimodig! Det är Hans rätt!
Bestiger den tron som skulle få Salomos tron att se ut som papier-maché.
Och Han sätter Sig utan att ens fråga om lov!
Och ser på Sin Fader, inte för att fråga, utan för att bekräfta…
“Fader, det är fullbordat.”
Och Fadern säger “Min Son, det är sannerligen fullbordat.”
“Denne Jesus som ni korsfäste, har Gud gjort både till Herre och Messias!”
Tro inte att jag ens kommer be er göra Jesus till Herre i era liv.
Det är det mest bakvända jag nånsin skulle kunna göra.
Jesus Kristus är Herre i era liv, vare sig ni tjänar, välsignar, förbannar-
-hatar, älskar Honom eller ej.
Han är Herren i era liv, för “Gud har gett Honom Namnet över alla namn”-
-“för att i Jesu namn alla knän skall böja sig”-
-“och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren!”
Några av er kommer böja knä av nåden ni fått, andra för att era knäskålar-
-kommer krossas av Honom som härskar över folken med en järnspira!
Och jag kommer inte be om ursäkt för denna Bibelns Gud!
Jag kommer från en lång rad människor, de flesta döda och begravda-
-men alla väl mottagna i härligheten, som inte bryr sig om vad människor-
-tycker eller vart resten av den evangeliska kristenheten går!
Jag vill att ni ska veta att det finns en Gud i Himlen-
-och Han är värd allt lov, ära och heder, och Han kräver det av er!
Och Han har gjort det möjligt, i Sin ära och kärlek-
-för er att komma till Honom, och Han ropar ut…
“Alla som törstar, kom och drick! Alla som hungrar, kom och ät!”
“Varför ger ni ut pengar för det som inte kan mätta?”
“Kom och drick från Mig” säger Han! “Vin och mjölk!”
“Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David.”
“Era vägar är inte mina vägar, de är högre än era vägar!”
“Som utsädet växer för att vattnet hälls på det”-
-“kommer Mitt Ord, Mitt löfte aldrig svika!”
Han befaller alla här inne att omvända sig från sina synder och tro-
-Evangelium. Att söka Honom medan Han ännu låter sig finnas.
“Broder Paul, kan jag bli frälst?”
Jag vet inte. Låt mig fråga en sak…
Du kanske kom hit ikväll för att någon tog med dig.
Det enda du gjort är att titta på klockan och undra när detta är slut.
Dina tankar har vandrat. Du bryr dig inte, Kristus betyder inget för dig.
Inte mer än innan du kom hit.
Mitt svar är då: Nej, du kan inte bli frälst, iallafall inte nu.
För du har ingen ånger i hjärtat, ingen förkrosselse över synden-
-eller för priset som betalades för att du ska få leva.
“Broder Paul, jag kom hit ikväll och hade inte tänkt lyssna på något.”
Men under gudstjänsten grep Gud ditt hjärta, du började tänka på det eviga.
När du hörde Evangeliet predikas insåg du din synd och vidrighet inför Gud.
Och när du hörde om Kristus skuttade ditt hjärta av glädje och du sa…
“Jag är den vidrigaste av varelser, finns det hopp för mig?”
Ja det finns hopp för dig! Du har omvändelse, eller fröna till det.
Nu fattas bara en sak: Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du frälst!
Så blir du frälst!
“Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.”
Och ingen av dem som tror på Honom ska komma på skam.
Men du ska veta att klockan tickar, tiden flyr, döden och Helvetet rör sig.
Kristus kommer återvända.
Många säger: “Han kommer inte på 1000 år!”
Kanske inte, men inom 25-60 år kommer du i varje fall att stå inför Honom!
Han kommer, och då kommer det bli både underbart och alldeles fruktansvärt!
Som en predikant sa: “Jag har goda och dåliga nyheter.”
“De goda är att Gud är här, de dåliga är att Gud är här.”
Det beror på vilken sida du står på.
Han kommer komma från Himlen.
Och de mäktigaste män och deras arméer när de får se en glimt av Honom-
-som rider på hästen, kommer de ropa till bergen att gömma dem.
Han är så mäktig att Han härskar över allting med absolut envälde.
Och om hela det skapade universum: änglar, människor, demoner, djävlar-
-gick emot Honom i strid, skulle de bara stå som den svagaste mot Honom.
De skulle inte vara starkare än ett kvalster mot ett stenblock!
Du kommer att dömas, och om ditt namn inte står skrivet i Livets bok-
-kommer du bli funnen väga för lätt. Och du kommer kastas i Helvetet.
Och köp inte den smörjan som säger att Himlen är Himlen för att Gud är där-
-och Helvetet är Helvetet för att Gud inte är där. Min vän, Helvetet är Helvetet för att Gud är där!
Helvetet är Guds oblandade, brinnande vrede och rättvisa!
Har du inte läst “Röken från deras plåga stiger upp inför Lammet”?
Djävulen härskar inte över Helvetet, det är Gud som härskar över Helvetet!
Du säger “Jag har aldrig hört något liknande!”
Jag vet och det är problemet…
Omvänd er, tro Evangelium!
Det bästa jag kan göra för er nu är att vända er ifrån människor-
-och vända er till Gud. Sök Herren tills Han frälst dig!
Sök Herren.
Ropa på Honom, tro på Honom.
Men du ska veta, om något händer ikväll, och du tror att Gud frälst dig…
Det är inte bara ikväll som räcker för att ge dig visshet om frälsning.
Om du tror att du blivit frälst ikväll, och går ut ur kyrkan men inte-
-förändras, eller växer i nåd och de gudomliga tingen eller fortsätter-
-vandra med Honom, utan faller av som så många andra, var det inget du fick.
Beviset på din frälsning är inte att du en gång bad en bön…
Beviset på din frälsning är att du fortsätter vandra med Honom, och att…
“Han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det.”
Översättning: Daniel Lundgren|Evangeliecentrerat.se