Kristen – älska din förlorade familj (Paul Washer, svensk text)

Kristen kärlek varken underskattar eller bortser från de naturliga familjebanden. Den ser deras rätta vikt och fördömer de som saknar naturliga känslor. – David Hiebert

 

 

Jag vill läsa ett citat från Hiebert.
“Kristen kärlek underskattar eller bortser inte de naturliga familjebanden.”
“Den ser deras rätta vikt och fördömer de som saknar sådana känslor.”
Vad menar han nu med detta? Jo, han syftar på de överandliga.
De som tillhör en särskild, mycket exklusiv typ av församling-
-och inte bryr sig om de naturliga relationer som Gud har försett dem med.
De överger sina biologiska familjer och drar sig undan från icke-troende.
När vi talar om vår särskilda kärlek till våra syskon i Kristus-
-godkänner vi inte den typen av attityd i denna församling.
Det här vill jag vara tydlig med på grund av vissa saker som hänt nyligen.
Vi har haft att göra med några främmande grupperingar med främmande läror.
Vi har fått hjälpa och korrigera en del människor i denna fråga.
Det finns även en text i Bibeln som dessa sekter missbrukar och förvränger.
Detta gör de för att isolera sina medlemmar från deras biologiska familjer.
Den texten är Lukas 14:26.
Jesus sa: “Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor”-
-“sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv”-
-“så kan han inte vara min lärjunge.”
Ni ser ju hur vissa sekter och exklusiva grupper kan använda detta-
-för att hålla människor från sina familjer, eller den icke-troende världen.
Jesus förespråkar ju inte alls att man ska hata sin biologiska familj.
Jesus förespråkar inte hat mot icke-troende eller isolation.
Paulus var tydlig med att vi inte är av världen, men ändå i världen.
Om Jesus hade förespråkat hat, skulle Han motsäga Guds lag.
Han sa själv att inte en prick i lagen skulle upphävas.
Så, vad gör Jesus? Jo, Han använder sig av en hyperbol.
Ett överdrivet tal som ska betona en viss poäng för oss.
Poängen är att vi främst ska vara lojala mot Honom.
Även om det ibland kommer att kosta oss våra närmaste mänskliga relationer.
Men han talar också om vem Han är och vad det är att vara kristen.
Han talar inte nödvändigtvis om sådana som vill dra in andra i sin församling-
-som om de var den enda församlingen på planeten, och isolera dem.
Nu vill jag säga detta.
Så långt det är möjligt och beror på oss, bör vi göra allt vi kan för att-
-bibehålla bästa möjliga relationer med dem som är utanför församlingen.
Särskilt vår egen familj – fäder, mödrar, bröder och systrar.
Vi bör även så gott vi kan försöka bevara relationerna med de icke-troende.
Det är självklart, men en sak till vill jag säga.
I dessa relationer bör vi predika Evangeliet om Jesus när vi får tillfälle-
-och Gud öppnar en dörr.
Vi ska verkligen leva kristet inför den icke-troende världen, utan kompromisser.
Men på samma gång har Gud inte kallat dig till att vara moralpolis.
Förstår du?
Du är inte kallad till att gå runt och tillrättavisa hela världen.
Dina regler kan inte hjälpa dem, speciellt inte de som du hittat på själv-
-och som egentligen inte kommer från Skriften.
De behöver inte undervisning i moral, de behöver Evangeliet om Jesus Kristus.
Och de behöver se det levas ut i dig, min vän.
Vad betyder det? Ja, du ska säga sanningen.
Men var inte en fördömande röst varje gång du talar med icke-troende.
Du behöver inte kritisera dem för minsta lilla fel de gör.
Visa istället medlidande, kärlek, nåd, vänlighet-
-att kärleken överskyler många synder, och att även du, i din helighet, står ut-
-med deras synd. Säger de någonting fel måste du inte alltid rätta dem.
Kanske du bara borde stå ut med det. Jag vet att det gör ont ibland.
Men det är medlidande, vänlighet, Evangeliet!
Vi måste evangelisera våra familjer och andra människor.
Nu när jag har sagt detta, hoppas jag att ni förstår det.