Kristi himmelsfärd

Kristi himmelsfärd

Efter att ha triumferat över döden och djävulen genom sin uppståndelse steg Kristus upp till himlen: från en plats till en annan, synligt för alla närvarande och kroppsligen. Han gjorde det från en plats till en annan eftersom han gick från att vara nere på jorden till att vara uppe i himlen. Han gjorde det synligt eftersom lärjungarna med egna ögon såg (som en offentlig händelse) att han lämnade dem. Han gjorde det kroppsligen eftersom Guds Sons fysiska kropp inte längre är med oss på jorden.

Vi kan tänka på Kristi upphöjda tillstånd (i kontrast till hans ödmjukade tillstånd) som att det består av fyra händelser, som var och en kopplar an till en sats i den apostoliska trosbekännelsen: uppståndelsen (han uppstod från de döda på tredje dagen), himmelsfärden (steg upp till himlen), sittandet (sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida) och den fysiska återkomsten (skall komma därifrån för att döma levande och döda).

Himmelsfärden är mer framträdande i Skriften än vad vi kanske inser. Lukas är den som beskriver himmelsfärden mest detaljerat, först i sitt evangelium (Luk 24:50–53) och sedan i Apostlagärningarna (Apg 1:9–11). Petrus pingstpredikan på pingstdagen handlar delvis om Kristi himmelsfärd och hur han blev upphöjd på tronen (Apg 2:32–36).

På samma sätt är Johannes evangelium fullt av hänvisningar till hur Människosonen steg upp till himlen (Joh 3:13, 6:62) och vikten av att Jesus går tillbaka till Fadern (Joh 14:2–3; 16:5). Himmelsfärden handlar inte bara om hur Jesus kommer till himlen. Den är en fortsatt uppfyllelse och en fortsatt bekräftelse av uppståndelsens triumf (Joh 16:5; 20:17).

Inte undra på att uppstigningen genom Nya testamentet betonas som en nödvändig föregångare till (1) givandet av messianska gåvor (Ef 4:8-10), (2) vår Översteprästs förbön (Hebr 4:14–16), och (3) till hur allting läggs under Kristi fötter (1 Petr 3:22).

Vad betyder då den ofta förbisedda himmelsfärden för oss?

För det första, himmelsfärden betyder att vi har någon som för vår talan inför Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige (1 Joh 2:1; Rom 8:34).

För det andra, himmelsfärden betyder att Guds folk så att säga redan är i himlen. Vi tänker på det som är där ovan, för våra liv är dolda med Kristus som bor där ovan (Kol 3:2–3).

För det tredje, himmelsfärden betyder att vi kan ta emot den Helige Ande som gåva. När han hade stigit upp till himlen sände Jesus en annan Hjälpare (Joh 14:16; 16:7) för att rusta oss med kraft från höjden och vara hos oss för alltid.

För det fjärde, himmelsfärden betyder att en mänsklig kropp nu tronar i himlen. Gud har gett all makt och auktoritet till en människa (Matt 28:18; Ef 1:21-22). Jesus Kristus regerar så som människorna från början skulle göra (1 Mos 1:28). Den förste Adams förödelse omintetgörs av den andre Adams välde.

På grund av Kristi himmelsfärd vet vi att uppståndelsen är verklig, att inkarnationen fortsätter, att Kristi mänsklighet lever vidare i himlen, att Jesu ande kan bo i våra hjärtan, och att en gudomlig människa av kött och blod regerar över universum.

Av Kevin DeYoung

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition.