Kristi medarvingar (Charles Spurgeon)

Kristi medarvingar (Charles Spurgeon)

Kristi medarvingar.
Romans 8:17

Kristus har förskrivningsrätt till de ändlösa världarna i Sin Faders universum. Som ”alltings arvinge” är Han ensam ägare till Guds enorma skapelse, och Han har gett oss tillstånd att göra eget anspråk på alltet, i kraft av kontraktet om ”medarvingaskap” som Herren har upprättat med Sitt utvalda folk. Paradisets gyllene gator, pärleporten, livets flod, den transcendenta sällheten och den outsägliga härligheten är överlåtna till oss av vår välsignade Herre, till vår eviga arvedel. Allt som Han har delar Han med Sitt folk.

Kungakronan har Han satt på Sin församlings huvud, då Han har tilldelat henne ett rike och kallat hennes söner ett kungligt prästerskap, ett släkte av präster och kungar. Han tog av Sig själv kronan för att vi skulle kunna krönas med ära; Han vägrade sitta på Sin egen tron innan dess Han skaffat plats på den åt alla som segrar genom Hans blod. Krön huvudet och hela kroppen delar hedern. Se här belöningen för varje kristen segrare! Kristi tron, krona, spira, palats, skattkammare, klädnader, arv, tillhör dig.

Kristus står högt över den svartsjuka, själviskhet och girighet som inte låter någon ha del av samma fördelar, istället ser Han Sin glädje fullbordad genom att Hans folk har del av den. ”den härlighet som du gett mig har jag gett till dem” ”Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig.” Hans Faders leenden är desto ljuvligare för Honom då Hans folk får del av dem. Hans rikes äror är mer tillfredsställande för att Hans folk uppenbarar sig med Honom i härligheten. Hans erövringar är mer värda för Honom sedan de lärt Hans folk att segra.

Han gläder sig i Sin tron, för på den har de en plats. Han fröjdar Sig i Sin kungliga skrud, då dess mantlar sprider sig över dem. Han gläds desto mer i Sin glädje, eftersom Han kallar dem att gå in i den.