Kristi styrka i min svaghet

Kevin DeYoung pratar om de hälsoproblem han har haft i sitt liv, och pratar om att många lider hälsoproblem i sina liv, ofta utan att andra människor vet om det. Men när vi är svaga, så är Gud stark.

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition